Опубліковано: 2023-09-06

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Економіка та управління підприємствами

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці