Цілі та проблематика

Цілі та проблематика

Науковий журнал призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та практичними питаннями щодо дослідження бізнес-процесів та майбутніх тенденцій підприємництва, інновацій та управління бізнесом.

Програмні цілі журналу:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі економіки;
- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики економічних досліджень;
- сприяти розвитку наукової школи Міжнародного університу фінансів та розширенню зв'язків з науковими й освітніми спільнотами;
- скоротити час, необхідний для публікації актуальних матеріалів на економічну тематику;
- забезпечити легкий, зручний та оперативний доступ до інформаційних матеріалів з теорії та практики економічної науки.

Проблематика журналу: особливу увагу журнал приділятиме оригінальним теоретичним і емпіричним дослідженням таких найважливіших проблем і напрямків підприємництва та інновацій, як:

теорії підприємництва та інновацій; державна політика в галузі підприємництва; роль національної культури в галузі підприємництва та інновацій; правові питання в галузі підприємництва та інновацій; підприємництво, освіта і навчання; міжнародне підприємництво; підприємницьке середовище та крос-культурний менеджмент; стратегії підприємництва та інновацій; стратегічні аспекти зростання; критичні фактори успіху підприємництва та інновацій; бар'єри та проблеми підприємництва та інновацій; підприємництво та інновації в малих, середніх і великих організаціях; новатор як творча особистість і як тип особистості; створення нового підприємства і придбання зростаючої компанії; створення стартапу; венчурний капітал і управління ризиками; фінансування зростання компанії; моделі підприємництва та інновацій; управління знаннями та інноваціями в сучасних організаціях; маркетинг і бізнес-інновацій; бренд-менеджмент і мережні інновації; управління ланцюгами постачання й управління взаємовідносинами з клієнтами; стратегії управління ризиками і реальні опціони; управління людськими ресурсами; підприємницька співпраця і створення мереж; етика, підприємець і компанія; інтернаціоналізація і зростання; роль інтернету та інших ІКТ в галузі підприємництва та інновацій; економічні і соціальні наслідки підприємництва та інновацій; підприємництво і зайнятість.