ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗМІСТУ НАУКОВО ТЕХНІЧНОГО ОБМІНУ: ПРИРОДА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ КАНАЛІВ

  • М.Ю. Поворозник ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: глобалізація, науково-технічний обмін, індустрія 4.0, дослідження, наука, консалтинг

Анотація

Міжнародний науково-технологічний обмін становить діяльність, яка потребує належного управління, а розкриття її змісту доцільним вважаємо ідентифікацію її ключових каналів. Розвиток наукових досліджень мотивує дедалі більшу кількість країн до підвищення рівня готовності своїх економічних суб’єктів до діяльності у сфері міжнародного науково-технологічного обміну. Ключовим напрямом якісного переходу від індустріальної до постіндустріальної парадигми технологічного трансферу є докорінна трансформація прямолінійних взаємозв’язків між економічними категоріями у нелінійні, більш складні й комплексні наукові конструкції. У їх рамках чітко виокремлюються домінуючі техніко-економічні парадигми Індустрії 4.0 та кіберфізичних систем, концепція потрійної спіралі, теорія вартісного ланцюга та концепція мережевої економіки; теорія інноваційних екосистем, теорія ущільнювального кільця, концепція коеволюції інституцій, технологій та структури економічних чинників та ін.

Посилання

Coe D.T., Helpman E. (1995) International R&D spillovers. European Economic Review, vol. 39, p. 859–887.

Davidso W. H. & McFetridge D.G. (1985) Key characteristics in the choice of international technology transfer mode. Journal of international business studies, vol. 16(2), p. 5–21.

Mansfield E., & Romeo A. (1980) Technology transfer to overseas subsidiaries by US-based firms. The Quarterly Journal of Economics, vol. 95(4), p. 737–750.

Romer P. (1994) New goods, old theory, and the welfare costs of trade restrictions. Journal of development Economics, vol. 43(1), p. 5–38.

Ciocoiu C. (2011) Integrating Digital Economy And Green Economy: Opportunities For Sustainable Development. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, vol. 6 (1), p. 33–43.

Biard G., Nour G.A. (2021) Industry 4.0 Contribution to Asset Management in the Electrical Industry. Sustainability, vol. 13. DOI: https://doi.org/10.3390/su131810369

Buckley P.J. & Casson M. (2020) The internalization theory of the multinational enterprise: Past, present and future. British Journal of Management, vol. 31(2), p. 239–252.

Dunning J.H. & Lundan S.M. (2008) Multinational enterprises and the global economy. Edward Elgar Publishing.

Hennart J.F. (2010). Transaction cost theory and international business. Journal of Retailing, vol. 86(3), p. 257–269.

Mehdiabadi A, Tabatabeinasab M, Spulbar C, Karbassi Yazdi A, Birau R. (2020) Are We Ready for the Challenge of Banks 4.0? Designing a Roadmap for Banking Systems in Industry 4.0. International Journal of Financial Studies, vol. 8(2).

Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Поворозник, М. (2023). ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗМІСТУ НАУКОВО ТЕХНІЧНОГО ОБМІНУ: ПРИРОДА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ КАНАЛІВ. Підприємництво та інновації, (28), 7-13. https://doi.org/10.32782/2415-3583/28.1
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини