Контакти

Редакція наукового журналу «Підприємництво та інновації»

Адреса редакції: місто Київ, проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ», корп.1 (ліве крило)

Телефон: +38 (098) 051 45 40

E-mail: editor@ei-journal.in.ua

http://www.ei-journal.in.ua