Головний редактор:

Бояринова Катерина Олександрівна – доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».


Члени редакційної колегії:

Баюра Дмитро Олександрович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Войтко Сергій Васильович – професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Гавриш Олег Анатолійович – професор, доктор технічних наук, декан факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Гринкевич Світлана Степанівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету.

Данько Юрій Іванович – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.

Дергачова Вікторія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Дорошкевич Дарія В’ячеславівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та підприємництва Міжнародного університету фінансів.

Дунська Алла Рашидівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Зозульов Олександр Вікторович – кандидат економічних наук, професор, заступник декана з наукової роботи Факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Іляш Ольга Ігорівна – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів.

Кравченко Марина Олегівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Крейдич Ірина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Круш Петро Васильович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Лапко Олена Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту Міжнародного університету фінансів.

Лепейко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Лупак Руслан Любомирович – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету.

Смоляр Любов Гаврилівна – кандидат економічних наук, професор, ректор Міжнародного університету фінансів.

Трофименко Олена Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Міжнародного університету фінансів.

Ястремська Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Magdalena Osinska – Dr.hab., Professor, Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland).

Osman Yildirim – Ph.D in Electrical Engineering, Ph.D in Human resources Management, Professor, Istanbul Arel University (Turkey).