ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЕКООРІЄТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • Ю.В. Штик Національний авіаційний університет
  • Д.О. Семенова Національний авіаційний університет
  • К.В. Ковальська Національний авіаційний університет
Ключові слова: цифровізація, бізнес-процеси, аналіз, екоорієнтоване підприємство, екосистемні послуги, екологічна політика, екосистемна звітність, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням процесу впровадження цифровізації бізнес-процесів підприємств, які використовують екосистемні послуги за умов сталого розвитку. Основними питаннями дослідження є теоретичні та прикладні аспекти процесу впровадження цифровізації бізнес-процесів ТОВ «Нова пошта» як екоорієнтованого підприємства, яке формує звіт про управління та керується під час своєї діяльності власною екологічною політикою. Використано такі методи дослідження, як комплекс загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання: діалектичний, аналізу та синтезу, абстрактно-логічного аналізу, а також групування, узагальнення, порівняння, класифікації, методи фінансового та економічного аналізу. Отримані результати дозволили сформувати структурно-функціональна модель аналітичного забезпечення цифровізації бізнес-процесів ТОВ «Нова Пошта» за допомогою сучасних клієнтських баз даних та методів діагностики. Розроблено пропозиції щодо удосконалення набору інструментів всебічного вивчення цифровізації бізнес-процесів ТОВ «Нова Пошта».

Посилання

Lein N. (2009) Advancing the Digital Economy into the 21st Century. Information Systems Frontiers, 317 p.

G20: Digital Economy Ministerial Conference (2017) URL: https://unctad.org/system/files/non-official-document/dtl_eWeek2017c02-G20_en.pdf (дата звернення: 17.07.2023).

Mesenburg T. (2011) Measuring of the Digital Economy. The Netcentric Economy Symposium. pp. 34–56.

Shalmo D., Christopher A. Williams, Luke Boardman (2017) Digital transformation of business models – best practice, enablers and roadmap. International Journal of Innovation Management. Vol. 21(08). pp. 1–17.

The IMD World Digital Competitiveness Ranking (2021) Luzanne: IMD, 186 p.

Digital Economy and Society Index Methodological note. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi (дата звернення: 17.07.2023)

The 2020 EU industrial R&D investment scoreboard (2020) European Commission - Joint Research Centre. 119 p. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73e624aa-406c-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en (дата звернення: 17.07.2023)

Minculete G., Olar P. (2018) Approaches to the Modern Concept of Digital Marketing. International conference Knowledge-based organization. Vol .24. No. 2. 63–69 pp.

Ponde S., Jain A. (2019) Digital marketing: concepts & aspects. International Journal of Advanced Research. Vol. 7. 260–266 pp.

Mokrushina E. (2020) Digital Transformation: Digitization of Business Processes. URL: https://www.elma-bpm.com/2017/08/31/digitaltransformation-digitization-of-business-processes (дата звернення: 17.07.2023)

Офіційний сайт ТОВ «Нова Пошта». URL: https://novaposhta.ua/

Lein N. (2009) Advancing the Digital Economy into the 21st Century. Information Systems Frontiers, 317 p.

G20: Digital Economy Ministerial Conference (2017) Available at: https://unctad.org/system/files/non-official-document/dtl_eWeek2017c02-G20_en.pdf

Mesenburg T. (2011) Measuring of the Digital Economy. The Netcentric Economy Symposium. pp. 34–56.

Shalmo D., Christopher A. Williams, Luke Boardman (2017) Digital transformation of business models – best practice, enablers and roadmap. International Journal of Innovation Management, vol. 21(08), pp. 1–17.

The IMD World Digital Competitiveness Ranking (2021) Luzanne: IMD, 186 p.

Digital Economy and Society Index Methodological note. Available at: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

The 2020 EU industrial R&D investment scoreboard (2020) European Commission - Joint Research Centre. 119 p. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/73e624aa-406c-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en

Minculete G., Olar P. (2018) Approaches to the Modern Concept of Digital Marketing. International conference Knowledge-based organization. Vol .24, no. 2, pp. 63–69.

Ponde S., Jain A. (2019) Digital marketing: concepts & aspects. International Journal of Advanced Research, vol. 7, pp. 260–266.

Mokrushina E. (2020) Digital Transformation: Digitization of Business Processes. Available at: https://www.elma-bpm.com/2017/08/31/digitaltransformation-digitization-of-business-processes

The official website of Nova Poshta LLC. Available at: https://novaposhta.ua/

Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Штик, Ю., Семенова, Д., & Ковальська, К. (2023). ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЕКООРІЄТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (28), 70-73. https://doi.org/10.32782/2415-3583/28.11
Розділ
Економіка та управління підприємствами