Опубліковано: 2020-04-21

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Економіка та управління підприємствами

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці