Опубліковано: 2021-12-12

Економіка та управління національним господарством

Гроші, фінанси і кредит

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці