МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • О.І. Іляш Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О. О. Трофименко Міжнародного університету фінансів
  • В.О. Дмитренко Міжнародного університету фінансів
Ключові слова: дебіторська заборгованість, кредитна політика, рефінансування дебіторської заборгованості, етап життєвого циклу, диференціювання

Анотація

У статті наведений аналіз особливостей формування оборотних коштів на підприємствах, досліджена економічна сутність дебіторської заборгованості та її типологія. Проведений аналіз теоретико-методологічних підходів щодо управління дебіторською заборгованістю підприємств. Для досягнення поставлених завдань був проведений аналіз процесу формування та погашення дебіторської заборгованості на підприємстві ТОВ «БНХ Україна». Сформовані результати статистичного аналізу управління дебіторською заборгованістю на підприємствах оптової торгівлі нафтопродуктами. Представлена динаміка дебіторської заборгованості за продукцією та розрахунками досліджуваного підприємства. Визначені основні проблеми в управлінні дебіторською заборгованістю на дослідженому підприємстві. Сформовані та охарактеризовані етапи управління дебіторською заборгованістю підприємства та визначені заходи для розроблення системи оціночно-аналітичних процедур щодо ієрархічного представлення методів управління дебіторською заборгованістю підприємств оптової торгівлі нафтопродуктами. Обґрунтовано доцільність використання багатокритеріальної системи оцінювання керованістю дебіторської заборгованості з використанням таких критеріїв керованості як: вірогідність погашення, строк позовної давності, порушення договірних умов, забезпеченість дебіторської заборгованості, кредитний рейтинг боржника. Визначена доцільність розрахунку інтегрального показника керованості дебіторської заборгованості підприємства згідно запропонованого методичного підходу. На основі проведених досліджень узагальнені результати експериментального впровадження диференційованої кредитної політики підприємства на засадах керованості дебіторської заборгованості.

Посилання

Bilyk, M. D. (2003), “Management of the enterprise’s accounts receivable”, Finansy Ukrainy, vol. 12, pp. 24 – 36.

Blank, Y. A. (2004), Fynansovyj menedzhment [Financial management], Nyka-Tsentr El'ha, Kyiv, Ukraine.

Palyj, V. F. and Palyj, V. V. (1998), Fynansovyj uchet [Financial accounting], FVK-PRESS, Moscow, Russia.

Stoun, D. and Khytchynh, K. (1998), Bukhhalterskyj uchet y fynansovyj analyz [Accounting and financial analysis], Moscow, Russia.

Blank I.A. (1999), Ocnovy financovoho menedzhmentu [The basis of financial management], Nyka-tsentr, Kyiv, Ukraine.

Petrenko, N. I. (2011), “Scientific approaches to the definition of "passive" in the accounting and economic literature”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, [Online], available at: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/47267/43848 (Accessed 20 february 2018).

Pokropyvnyj, S.F. (2001), Ekonomika pidpryiemstva: pidruchnyk [Business Economics], KNEU, Kyiv, Ukraine.

Ministry of Finance of Ukraine (1999), “On Approval of the Regulation (Standard) of Accounting 10 "Accounts Receivable”, available athttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (Accessed 20 february 2018).

Skliar, Ye.V. and Khraplyvyj, Ye.V. (1993), “Theoretical principles of the study of accounts receivable and payables”, Molodyj vchenyj, vol. 5(32), pp. 153 – 156.

Dubrovs'ka, Ye.V. (2010), “Multicriterial system for assessing the controllability of accounts receivable of wholesalers of petroleum products”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 31, pp. 165 – 168

State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 27 may 2018).

Moskaliuk, H.O. (2012), “Accounting and control of accounts receivable: existing problems and ways to solve them”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 721, pp, 173 – 178.

Опубліковано
2018-06-29
Як цитувати
Іляш, О., Трофименко, О. О., & Дмитренко, В. (2018). МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (5), 40-46. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/65
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження