БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ключові слова: підприємництво, бізнес, бізнес-модель, розвиток, новітні інформаційні технології, впровадження

Анотація

Концепція бізнес-моделі часто використовується в контексті електронного бізнесу. Однак те, що ми бачимо сьогодні, є лише скромним початком. Розвиток в ІТ, імовірно, докорінно змінить природу фірми, а разом із нею і сутність інновацій. У статті проаналізовано вплив новітніх інформаційних технологій на різні бізнес-моделі в роздрібній торгівлі, фармацевтичному ринку, туристичних послугах, електронних ринках тощо. Такий комбінований ефект мобільних технологій, переносних пристроїв, хмарних обчислень і технологій Big Data покращить структуру майбутніх бізнес-моделей. Однак традиційні форми інновацій залишаться важливими, стануть ключовими відмінностями, які вимагатимуть постійних безперервних інновацій і надалі вимагатимуть традиційних форм інновацій.

Посилання

Оценка бизнеса / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. Москва : Финансы и статистика, 2009. С. 11–39.

Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса : учебник. Москва : Тандем, 2000. 352 с.

Стрекалова Н.Д. Концепция бизнес-модели: методология системного анализа. Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2009. № 92. С. 96.

Фролова Л.В., Кравченко Е.С. Формирование бизнес-модели предприятия. Киев : Центр учебной литературы, 2012. 384 с.

Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических процес сов : учебное пособие. Москва : ИНФРА-М, 2012. 254 с.

Hryaznova A.H., Fedotova M.A. (2009) Otsenka biznesu [Business Valuation]. Moscow: Finansy i statistika. (in Russian)

Fedotova M.A., Utkin E.A. (2000) Otsenka nerukhomosti i biznesu [Real Estate and Business Valuation]. Moscow: EKMOS. (in Russian)

Strekalova N.D. (2009) Kontseptsyya biznes-modely: metodolohyya systemnoho analizu [Business Model Concept: Systems Analysis Methodology]. (in Russian)

Frolova L.V., Kravchenko E.S. (2012). Formuvannya biznes-modely predpryyatyya [Formation of the business model of the enterprise]. Kyiv.: Tsentr uchebnoy lyteratury. (in Ukrainian)

Lychkyna N.N. (2012). Ymytatsyonnoe modelyrovanye ékonomycheskykh protsessov: ucheb. posobye [Simulation of economic processes: a tutorial]. Moscow: INFRA-M (in Russian)

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Скібіцька, Л. (2021). БІЗНЕС-МОДЕЛІ ТА НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ. Підприємництво та інновації, (21), 65-71. https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.11
Розділ
Економіка та управління підприємствами