ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

  • А.Р. Дунська https://orcid.org/0000-0002-8623-4507
  • А.О. Грушка Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експортний потенціал, підприємства молочної промисловості, фактори впливу, пандемія, глобальна невизначеність

Анотація

За останні роки підприємства різних спеціалізацій зазнали значних змін через вплив зовнішніх факторів: нестабільність ринку, зміна попиту, політичні протиріччя та загострення взаємовідносин між колишніми контрагентами, пандемія COVID-19 тощо. Молочні компанії не стали виключенням. Розвиток даної галузі є малопомітним, а значення економічних показників з кожним роком йде на спад, що відображається на загальному рівні доходу країни. Одним із основних напрямків для відновлення лідерських позицій України на світовому молочному ринку є нарощування підприємствами експортного потенціалу, розширення кола партнерів та взаємодія з представниками нових ринків збуту. Перспектива повернутись до переліку головних міжнародних експортерів молока та молочної продукції існує та доволі висока, адже всі необхідні умови для цього кроку давно сформовані на вітчизняному ринку і потребують лише правильного використання.

Посилання

Державна служба статистики України: вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Дадалко С., Дубков С. Формування та оцінка експортного потенціалу виробничих підприємств. Банковський вісник. 2015. № 9. С. 29–35.

Експортний потенціал українських підприємств молочної галузі Агроновини: вебсайт. URL: http://agro-business.com.ua/ (дата звернення: 09.01.2022).

Мапа експортного потенціалу: вебсайт. URL: https://exportpotential.intracen.org/

Міжнародна мережа перевірки фактів: дослідження стану молочного ринку: вебсайт. URL: https://ifcndairy.org/

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: vebsait. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Dadalko S., Dubkov S. (2015) Formuvannia ta otsinka eksportnoho potentsialu vyrobnychykh pidpryiemstv. Bankovskyi visnyk, no. 9, pp. 29–35.

Eksportnyi potentsial ukrainskykh pidpryiemstv molochnoi haluzi Ahronovyny: vebsait. URL: http://agro-business.com.ua/

Mapa eksportnoho potentsialu: vebsait. URL: https://exportpotential.intracen.org/

Mizhnarodna merezha perevirky faktiv: doslidzhennia stanu molochnoho rynku: vebsait. URL: https://ifcndairy.org/

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Дунська, А., & Грушка, А. (2021). ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Підприємництво та інновації, (21), 43-48. https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами