КОНСТРУКТИВНИЙ ХАРАКТЕР СТРУКТУРНОЇ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: ділова стратегія розвитку, критерії, фактор, елементи моделей управління, структура

Анотація

В статті доведено, що, оскільки економічні умови є динамічними та невизначеними, то одним із головних заходів, який може покращити стан сучасного підприємства на ринку, є стратегія розвитку, а саме ділова. Досліджено та систематизовано підходи щодо структури та формування ділової стратегії розвитку підприємства у відповідності до його цілей та можливостей. В статті розкрито основні рекомендації щодо формування ділової стратегії розвитку підприємства з урахування впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Обґрунтовано головні цілі, які необхідно вирішувати в процесі формування стратегії розвитку підприємства, враховуючи її об’єктивні обмеження. Ділова стратегія розвитку підприємства розглядається як стратегія, яка ґрунтується на швидкості дій підприємства на зміну тенденціям зовнішніх процесів суспільства, їх гнучкості; постійному пошуку і запровадженню нововведень у діяльність підприємства. Доведено, що підприємства безпосередньо взаємодіють із зовнішнім середовищем, враховуючи тенденції розвитку глобалізаційних процесів. Розглянуто розвиток підприємства з боку його кількісних та якісних критеріїв оцінки варіантів рішень. Автор статті розглядає розвиток підприємства через його стратегічні напрями з урахуванням впливу зовнішнього середовища на підприємства. Для цього було уточнено характер структурної особливості ділової стратегії розвитку підприємства. В подальшому така стратегія повинна базуватися на інтенсивному розвитку підприємства. Доведено, що найважливішою передумовою ефективності структури ділової стратегії розвитку підприємства є розробка обґрунтованих принципів та їх впровадження і виростання у практичні діяльності. Результати проведеного дослідження можуть бути використані керівниками підприємств для вибору обґрунтованої стратегії розвитку та посилення конкурентних позицій підприємств на ринку. Результати, отримані в процесі дослідження, можуть стати базисом для проведення перспективних наукових досліджень щодо обґрунтування і формалізації науково-методичних підходів до формування механізму розробки стратегії розвитку підприємств.

Посилання

Ansoff I. (1989) Strategicheskoe upravlenie [Strategic Management]. Moscow: Economy. (in Russian)

Baye M.R. (1999) Upravlencheskaya ekonomika i strategiya biznesa [Management economics and business strategy]. Moscow: UNITI-DANA. (in Russian)

Blank I.A. (1998) Upravlenie pribyl'yu [Profit management]. Кyiv: «Nika-Zentr». (in Russian)

Gradova A.P. (ed.) (1999) Ekonomicheskaya strategiya firmy [Economic strategy of the firm]. Saint Petersburg: Piter. (in Russian)

Kruglov M.I. (1998) Strategicheskoe upravlenie kompaniey [Strategic management of the company]. Moscow: Russian Business Literature. (in Russian)

Orlov O.O. (2002) Planuvannja dijaljnosti promyslovogho pidpryjemstva [Industrial enterprise activity planning]. Кyiv: Skarby. (in Ukrainian)

Tarasevich V.M. (2001) Cenovaja polytyka predpryjatyja [Price policy of the enterprise]. Saint Petersburg: Piter. (in Russian)

Hyman D.N. (1992) Sovremennaya mikroekonomika: analiz i primenenie [Modern microeconomics: analysis and application]. vol. 2. Finance and Statistics.

Beltiukov E.A., Nekrasova L.A. (2002) Vybor strategi razvitiya predpriyatiya [Choosing an enterprise development strategy]. Odesa: ONPU. (in Russian)

Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л.И. Евенко. Пер. с англ. М. : Экономика, 1989. 519 с.

Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса: Пер. с англ. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 743 с.

Бланк И.А. Управление прибылью. К. : «Ника-Центр», 1998. 544 с.

Экономическая стратегия фирмы : учебное пособие / Под ред. А.П. Градова. СПб. : Питер, 1999. 589 с.

Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: учебник для ВУЗов. М.: Русская Деловая Литература, 1998. 768с.

Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства : підручник. К. : Скарби, 2002. 336 с.

Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. СПб. : Питер, 2001. 272 с.

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х томах : Пер. с англ. : Финансы и статистика, 1992. 768 с.

Бельтюков Е., Некрасов Л. Выбор стратеги развития предприятия : учебное пособие. Одесса : ОНПУ, 2002. 280 с.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Пляскіна, А. (2021). КОНСТРУКТИВНИЙ ХАРАКТЕР СТРУКТУРНОЇ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (17), 43-45. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.8
Розділ
Економіка та управління підприємствами