АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • А.Ю. Погребняк Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
  • А.М. Грубар Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
  • С.Є. Ковальчук Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
Ключові слова: економіка, макроекономічнабезпека, загальноекономічний потенціал, ВВП, інфляція, тіньоваекономіка, сальдо

Анотація

У статті досліджено основні аспекти макроекономічної безпеки. Проаналізовано ключові групи показників макроекономічної безпеки України: показники, що характеризують загальноекономічний потенціал; показники фінансової безпеки країни; показники рівня життя населення; показники, що характеризують забезпеченість обороноздатності країни; показники, що характеризують здатність економіки до самостійного розвитку; показники, що характеризують здатність економіки до самостійного розвитку; група показників, що характеризують зовнішньоекономічну незалежність держави; показники, що характеризують диференціацію рівнів економічного розвитку регіональних суб’єктів; показники, що характеризують управлінські аспекти економічної безпеки. Визначено критичні точки всередині груп та надано загальні рекомендації щодо досягнення оптимальних значень. Відзначено, що у рейтингу МВФ Україна займає 134 місце поряд з такими країнами як Узбекистан, Конго, Лаос, Молдавія; за середньою тривалістю життя Україна займає 150 місце – майже кінець рейтингу, де знаходяться країни Африки; видатки на різноманітні дослідження, розробки, підготовку наукових кадрів та науковий супровід та забезпечення для різних відомств скоротилися на 8 % до 4,8 млрд. грн. і т.п.Результати дослідження свідчать про те, що всі показники мають чи незадовільне значення, чи взагалі критичне. Україна в даний момент перебуває в кризовому стані – інфляція, девальвація, ріст боргу та зменшення золотовалютних резервів країни, зменшення основних показників та падіння експорту, а найголовніше політичний конфлікт у Східній Україні досить сильно похитнули стан економіки.

Посилання

Круш П. В. Макроекономіка [Підручник] / П. В. Круш, С.О. Тульчинська . – «Центр учбової літератури, 2008, 328 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/

TheWorldBankIBRDIDA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/country/united-kingdom

Верховна Рада України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80-19

Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua

Krush P.V. and Tul'chins'ka S.O. (2008), Makroekonomіka [Macroeconomics], 2nd ed, Kyiv, Ukraine.

The official website of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Ministry of Finance of Ukraine, available at:http://minfin.gov.ua/

The World Bank IBRD IDA, available at: http://data.worldbank.org/country/united-kingdom

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2015", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80-19

The National Institute for Strategic Studies, available at: http://old.niss.gov.ua

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
Погребняк, А., Грубар, А., & Ковальчук, С. (2015). АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (1), 102-107. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/37
Розділ
Практика підприємництва та інновацій