МАТРИЦЯ ФІНАНСОВсОЇ РІВНОВАГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДПРИЄМСТВА

  • О.С. Хринюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • В.О. Крижня Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: фінансова стратегія, сталий розвиток, матриця фінансової рівноваги, ефективність фінансової стратегії

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи побудови матриці фінансової рівноваги. За допомогою методів порівняння та узагальнення обґрунтовано її значення для оцінки ефективності фінансової стратегії підприємства. Визначено 3 основні показники для розрахунку матриці та узагальнено характеристику квадратів матриці. Проведено розрахунок основних показників для ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та визначено її позицію у матриці Франшона і Романе за останні 5 років. Надано рекомендації для забезпечення сталого розвитку підприємства.

Посилання

Офіційний сайт ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»« [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.darnitsa.ua/

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика. – 1998. – 320 с.

Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия / / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. – 220 с.

Семенов А. Г. Матриця фінансових стратегій. [Електронний ресурс]– Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Venu/ 2008_2/33.pdf

Фінансова стратегія в управлінні підприємствами: монографія / А.Г. Семенов, О.О. Єропутова, Т.В. Перекрест та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 188 с.1. Official site »Pharmaceutical Firm «Darnitsa». Electronic resource: access mode. – http://www.darnitsa.ua/

Ansoff I. (1998). Strategic management. M: Economics. 320.

Blank I.A. (2004). Financial strategy of the enterprise. K: Nika Publisher. 220.

Semenov A. G. Matrix of financial strategies Electronic resource: access mode. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Venu/ 2008_2/33.pdf

A.G. Semenov, O.O. Yeroputava, T.V. Cross (2008). Financial strategy in the management of enterprises: a monograph. Zaporizhzhia: KPY. 188.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Хринюк, О., & Крижня, В. (2017). МАТРИЦЯ ФІНАНСОВсОЇ РІВНОВАГИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (4), 75-80. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/115
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження