КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ

  • О. О. Трофименко Міжнародний університет фінансів
  • В. В. Гушуляк Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: стартапи, рейтинг, економічна свобода, організаційно-інфраструктурне забезпечення стартапів

Анотація

Метою статті є визначення основних передумов розвитку стартапів, у тому числі, формування і деталізація складових організаційно-інфраструктурного забезпечення, з врахуванням деяких економічних показників. Визначено сутність стартапів і фактори розвитку стартапів в Україні. Розкрито фактори, які впливають на розвиток стартапів у світі. Обрано для порівняння з Україною деякі країни ЄС, країни-сусіди, Сполучене Королівство та США. Виявлено прямо пропорційну залежність між кількістю стартапів і відповідними значеннями показника економічної свободи в країнах-лідерах стартапів. Проаналізувано позиції досліджуваних країн за методикою, яка базується на аналізі приведених даних. За базу приведення обрали населення країн. Порівняли результати аналізу позицій країн за абсолютними значеннями та за приведеним показником кількості стартапів на 1 млн чол. Виявили значне зниження позицій країн, які мали лідируючі положення, починаючи з третього місця, та піднесення деяких тих країн ЄС, які посідали за абсолютними показниками місця нижче сьомого. Визначили високий потенціал України щодо розвитку стартапів. Розкрили складові організаційно-інфраструктурного забезпечення.

Посилання

Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення 01.07.2016).

Фонд підтримки стартапів в Україні створять у 2018 році. Громадське. URL: http://se-bordnetce-ukraina.business-guide.com.ua/(дата звернення: 20.10.2017).

Бланк С., Дорф Б. Стартап. Настольная книга основателя. М.: Альпина, 2013. 616 с.

Бояринова К.О. Формування організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва на основі створення інноваційно-інтеграційного партнерства // Економічний вісник НТУУ «КПІ». К.: ІВЦ «Політехніка», 2006. №3. С. 199-210.

Глобальный рейтинг стартап-экосистем 2017. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/globalnyj-rejting-startap-ekosistem-2017 (дата звернення: 30.11.2017).

Денис Довгополый. Как мы строили отрасль стартапов в Украине URL: http://ain.ua/2013/05/29/125075 (дата звернення: 15.10.2017).

Електронний сервіс Startup Ranking. URL: http://www.startupranking.com/ (дата звернення: 15.10.2017).

Kane T. The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction. 2010 URL: http://www.kauffman.org/~/media/kauffman_org/research reports and covers/2010/07/firm_formation_importance_of_startups.pdf.

Чазов Є. В. Стартап як нова форма ведення бізнесу // Економіка та соціальний розвиток. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/19732/1/16.pdf

Світовий центр даних геоінформатики та сталого розвитку. URL: http://wdc.org.ua/ (дата звернення: 15.10.2017)

The President of Ukraine (2015), “About the Strategy of Sustainable Development "Ukraine-2020"", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 01 July 2016).

Public (2017), “The startup support fund will be established in Ukraine in 2018”, available at: http://se-bordnetce-ukraina.business-guide.com.ua (Accessed 20 October 2017)

Blank, S. and Dorf, B. (2013), “Nastol'naja kniga osnovatelja” [The Founder's Handbook], Al'pina, Moscow, Ukraine.

Boiarynova, K.O. (2006), “Formation of organizational and infrastructural implementation of innovative entrepreneurship on the basis of creation of innovation-integration partnership”, Ekonomichnyj visnyk NTUU “KPI”, vol. 3, pp. 199-210. 5. The site of InVenture Media Group (2017), “Global start-up ecosystem rating” (Accessed 30 November 2017).

Ain.ua (2017), “How we built the startup industry in Ukraine“(Accessed 15 October 2017).

The online service Startup Ranking. “Top ranking” (Accessed 30 November 2017).

Kane, T. (2010), “The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction”, Kauffman Foundation Research Series: Firm Formation and Economic Growth, available at: https://www.kauffman.org

Chazov Ye. V. (2013), “Startap as a new form of business”, Ekonomika ta sotsial'nyj rozvytok. [Online], vol. 52, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/19732/1/16.pdf

The official site World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development (2017), “Statistics“, available at: http://wdc.org.ua/ (Accessed 15 October 2017).

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Трофименко, О. О., & Гушуляк, В. В. (2017). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ. Підприємництво та інновації, (4), 34-40. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/109
Розділ
Практика підприємництва та інновацій