МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА

  • О.С. Довбуш ТОВ «СКРІНЛАЙФ СТУДІЯ»
Ключові слова: реклама, рекламна стратегія, рекламний контент, відеомаркетинг, відеоконтент, ефективність реклами, рекламодавець, соціальна мережа

Анотація

У статті досліджено можливості відеоконтенту виступати в якості дієвого інструменту комунікацій- ної політики підприємства. Акцент зроблено на особливостях відеомаркетингу у соціальних мережах. Адже, враховуючи війну, яку розв’язала Росія на території України, більшість брендів з метою мінімізації витрат та можливого соціального резонансу, переспрямували свою рекламну активність саме до соціальних медіа. У статті розглянуті основні вимоги до відеореклами в соціальних мережах. Доведено, що враховуючи той факт, що користувачі стають більш лінивими, що пояснюється роками карантинних обмежень, актуалізацією онлайн сфери та розвитком технологій, вони намагаються максимально заощаджувати час, ‒ тому необхідно вміти привертати увагу за лічені секунди. Тому відеомаркетинг є перспективним інструментом, який може забезпе- чити ефективне просування. Автором запропоновано класифікацію підходів до створення рекламних відео для соціальних медіа, заснована на власному професійному досвіді та результатах досліджень рекламного контенту на платформах YouTube, Instagram та TikTok.

Посилання

Об'єм рекламно-комунікаційного ринку України 2022. ВРК. URL: http://surl.li/gsbpb

Сомова О. Відео як інструмент майбутнього. URL: http://surl.li/gqkfv

Павленко С. Cтратегія створення відеореклами для просування e-commerce проектів в соцмережах (творчий захист). URL: http://surl.li/gqkgp

Антонюк Д. Відеореклама Вашого бізнесу у соціальних мережах. URL: http://surl.li/gsboa

Тенденції 2022 в управлінні маркетинговими комунікаціями. Аналітичний звіт. ВРК. URL: http://surl.li/gpyzi

Obiem reklamno-komunikatsiinoho rynku Ukrainy 2022. VRK. Available at: http://surl.li/gsbpb

Somova O. Video yak instrument maibutnoho. Available at: http://surl.li/gqkfv

Pavlenko S. Ctratehiia stvorennia videoreklamy dlia prosuvannia e-commerce proektiv v sotsmerezhakh (tvorchyi zakhyst). Available at: http://surl.li/gqkgp

Antoniuk D. Videoreklama Vashoho biznesu u sotsialnykh merezhakh. Available at: http://surl.li/gsboa

Tendentsii 2022 v upravlinni marketynhovymy komunikatsiiamy. Analitychnyi zvit. VRK. Available at: http://surl.li/gpyzi

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Довбуш, О. (2023). МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА. Підприємництво та інновації, (27), 94-97. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.16