ОСОБЛИВОСТІ DE&I: СТРАТЕГІЇ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ У НОВІТНЬОМУ РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ключові слова: стратегії неупередженості, різноманітність та інклюзія, бренд роботодавця, підбір персоналу, управління талантами, культура на робочому місці

Анотація

У статті висвітлено важливість впровадження стратегій неупередженості на робочому місці для підтримки різноманітності, рівності та інклюзії. Автором статті доведено актуальність теми в контексті новітнього робочого середовища, де компанії стикаються з ростом тиску на створення справедливих та інклюзивних робочих місць, які приваблюють та зберігають таланти, допомагають розвитку працівників з високим потенціалом. У статті розглядаються виклики, пов'язані з впровадженням стратегій неупередженеості, включаючи несвідоме упередження та опір змінам серед керівників та персоналу різного рівня, пропонуються рішення для подолання цих викликів, такі як освіта, систематичне проведення оцінки рівня розвитку та застосування даних стратегій, а також зміни у корпоративній культурі компаній. За результатами проведеного дослідження було виявлено кореляцію між застосуванням політик різноманітності, рівності та інклюзії (DE&I) та отриманням прибутків бізнесом. Також було виявлено, що застосування стратегій неупередженості при процесі пошуку, підбору та найму персоналу має позитивний вплив на зовнішній бренд роботодавця та систему комунікації з кандидатами. Автором було визначено, що управління талантами за умов впровадження та використання стратегій неупередженості як частини практики різноманітності, рівності та інклюзії у компаніях має кращі результати, ніж за відсутності таких стратегій та покращує корпоративну культуру. Також у статті обґрунтовано необхідність застосування стратегій неупередженості і до цифрового робочого місця, а також запропоновано перелік цифрових інструментів, які зможуть забезпечити застосування даних стратегій для реалізації принципів і політик з різноманітності, рівності та інклюзії у цифровому робочому середовищі компанії. У статті підкреслено переваги впровадження стратегій неупередженості до персоналу на робочому місці (як фізичному, так і цифровізованому), включаючи створення позитивної та інклюзивної корпоративної культури, покращення інноваційності і креативності, а також міцнішого бренду роботодавця і прозорої комунікації на усіх рівнях в компанії.

Посилання

7 Steps to Build an Unbiased Benefit Strategy. Available at: https://beni.fit/7-steps-to-build-an-unbiased-benefit-strategy/

Stan Mack How to Make an Unbiased Decision in the Workplace. Available at: https://smallbusiness.chron.com/improve-busi¬ness-decision-making-4588.html

Lynne Callister 10 Tips to Reduce Unconscious Bias at Work (2023). Available at: https://www.skillcast.com/blog/reduce-work-place-unconscious-bias

Meghan M. Biro How To Tackle Unconscious Bias In Your Workplace (2022). Available at: https://www.forbes.com/sites/ meghanbiro/2022/02/15/how-to-tackle-unconscious-bias-in-your-workplace/?sh=24f7df086dc3

Kathy Gurchiek Try These Strategies to Reduce Implicit Bias in Your Workplace. Available at: http://surl.li/gxsdd

How to Tackle Unconscious Bias in the Workplace. Available at: https://diversio.com/how-to-tackle-unconscious-bias-in-the-workplace/

Ruggs Enrica, Harrington Nicole, Brown Derek, Park Lauren, Marshburn Christopher, R. Martinez (2018) Understanding bias in the workplace and strategies to combat it. Available at: https://www.researchgate.net/publication/330592896_Understanding_bias_ in_the_workplace_and_strategies_to_combat_it DOI: https://doi.org/10.4324/9781315194868-9

Herbert Juliet, Ferri Leticia, Hernandez Brenda, Zamarripa Isaias, Hofer Kimberly, Fazeli Mir, Shnitsar Iryna, Abdallah Kald (2023) Personality diversity in the workplace: A systematic literature review on introversion. Journal of Workplace Behavioral Health, vol. 1-23. DOI: https://doi.org/10.1080/15555240.2023.2192504.

Mitra Sumedha, Rajkhowa Priyobrat, Narayanan Prakash (2023) Interventions to address workplace violence among private secu¬rity personnel: work-based strategies and best practices: a scoping review protocol. DOI: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22339426

Horace McCormick The Real Effects of Unconscious Bias in the Workplace. University of North Carolina Kenan-Flagler Busi¬ness School (2016). Available at: http://surl.li/gxsff

ACT/EMP Research note. Breaking barriers: Unconscious gender bias in the workplace (2017) International Labour Organi¬zation. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_601276.pdf

Jones Wayne, Graham Karen, Shea Christine, M. Williams Julie (2019) UNH UNBIASED: Leadership Development and Policy Change to Promote Institutional Transformation. Available at: https://ssrn.com/abstract=3345185 DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3345185

Price S. T., Fogarty M., Sheppard D. A., Campbell G., Cartwright S., Ito K., Smith K. (2022) Leading with Compassion: Co-designing a Workshop That Responds to a Report of Sexual Harassment or Discrimination with Unbiased Compassion. Kindness in Management and Organizational Studies, pp. 75–108.

Ensuring diversity and inclusion at work in the world and in Ukraine (2021) Deloitte. Available at: https://www2.deloitte.com/ content/dam/Deloitte/ua/Documents/Press-release/EBRD_Deloitte_DI_event_UKR.pdf

Anete Vesere What is unbiased recruitment? Available at: https://www.equalture.com/blog/what-is-unbiased-recruitment/

Vivian Hunt, Dennis Layton, Sara Prince Diversity Matters (2015) McKinsey. Available at: https://www.mckinsey.com/~/ media/mckinsey/business%20functions/people%20and%20organizational%20performance/our%20insights/why%20diversity%20 matters/diversity%20matters.pdf

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Тягунова, З. (2023). ОСОБЛИВОСТІ DE&I: СТРАТЕГІЇ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ У НОВІТНЬОМУ РОБОЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Підприємництво та інновації, (27), 68-72. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.12
Розділ
Економіка та управління підприємствами