МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: інноваційний маркетинг, маркетингові дослідження, механізм, поведінкова економіка, економічна безпека, інноваційні підходи, управління

Анотація

У статті розглянуто ефективні стратегії управління системами інноваційного маркетингу на підприємствах України, які зміни відбулись та що саме залежить від конкретних потреб і цілей підприємницької діяльності. Окреслено їх перелік. Систематизовано ефективні стратегії управління та системами управління інноваційним маркетингом на підприємствах України у довоєнний період та запропоновано авторське бачення щодо переліку стратегій у повоєнний період, які будуть актуальні. Наведено структурні елементи механізму управління інноваційним маркетингом промислових підприємств. Досліджено систему стратегічного управління інноваційним маркетингом для посилення економічної безпеки у повоєнний період з урахуванням тенденцій розвитку поведінкової економіки. Виділено особливості у сучасному світі «Індустрія 5.0», яка зосереджується на інтеграції технологій Індустрії 4.0 із людськими навичками та творчістю. Окреслено інноваційні підходи до управління маркетингом з урахуванням змін технологій та поведінки споживачів у нестабільному середовищі за умов російсько-української війни. Зазначено існуючі сучасні особливості організації маркетингових досліджень ринку сучасних інновацій. Охарактеризовано особливості розробки та впровадження інноваційних підходів до управління маркетингом, в основі якої лежить поведінкова економіка, яку доцільно використовувати для досягнення високого рівня переконання та впливу на поведінку споживачів. Запропоновано застосування розроблених складових механізму управління інноваційним маркетингом, яке буде вигідним для промислових підприємств й особливо корисними в умовах відновлення економіки України у повоєнний період.

Посилання

Eremina, A.R., Bardadym, M.V., Hurtova, N.V., Zhadko, K.S., & Datsenko, V.V. Innovative marketing tools for business development in the early stages of the crisis. International Journal of Management, 2020. Vol. 11(5). P. 1115–1135. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.5.2020.102

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital, 2017. 208 ISBN: 978-1-119-34120-8.

Clayton Christensen. The Innovator's Dilemma. 2011. 336. ISBN: 9780062060242.

David Aaker. Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success. 20 Principles That Drive Success, Morgan James Publishing. July 15, 2014. 220. ISBN-13: ‎978-1614488323.

Gary Hamel. Leading the Revolution: How to Thrive in Turbulent Times by Making Innovation a Way of Life. Plume; Reprint edition (July 30, 2002). 352. ISBN-13: 978-0452283244.

Peter Drucker. Innovation and Entrepreneurship. Harper & Row, 1985, 293. ISBN 0060154284, 9780060154288.

Гурочкіна В.В. Механізми розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці : монографія. Хмельницький: ХНУ, 2020. 336 с. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6603/1/6759_IR.pdf

Eremina, A.R., Bardadym, M.V., Hurtova, N.V., Zhadko, K.S., & Datsenko, V.V. (2020). Innovative marketing tools for business development in the early stages of the crisis. International Journal of Management, vol. 11(5), pp. 1115–1135. DOI: https://doi.org/10.34218/IJM.11.5.2020.102

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan (2017) Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital, p. 208. ISBN: 978-1-119-34120-8.

Clayton Christensen. The Innovator's Dilemma. 2011. 336. ISBN: 9780062060242.

David Aaker. Aaker on Branding: 20 Principles That Drive Success. 20 Principles That Drive Success, Morgan James Publishing. July 15, 2014. 220. ISBN-13: ‎978-1614488323.

Gary Hamel. Leading the Revolution: How to Thrive in Turbulent Times by Making Innovation a Way of Life. Plume; Reprint edition (July 30, 2002). 352. ISBN-13: ‎978-0452283244.

Peter Drucker. Innovation and Entrepreneurship. Harper & Row, 1985, 293. ISBN 0060154284, 9780060154288.

Hurochkina V.V. (2020) Mekhanizmy rozvytku promyslovykh pidpryyemstv v emerdzhentniy ekonomitsi: monohrafiya [Mechanisms of development of industrial enterprises in the emerging economy: monograph]. Khmelnytskyy: KHNU, 336 p. Available at: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6603/1/6759_IR.pdf

Опубліковано
2023-02-03
Як цитувати
Яківченко, А. (2023). МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Підприємництво та інновації, (26), 63-69. https://doi.org/10.32782/2415-3583/26.10
Розділ
Економіка та управління підприємствами