ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА НАЙБЛИЖЧЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ

  • Н.В. Корнілова Київський університет туризму, економіки і права
  • В.В. Корнілова Міжнародного університету фінансів
Ключові слова: виїзний туризм, в’їзний туризм, внутрішній туризм, Всесвітня туристична організація, Всесвітня рада з подорожей та туризму, Світовий банк, міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s

Анотація

В останні шістдесят років туризм продовжував розширюватися та диверсифікуватися, ставши одним з найбільших та швидкозростаючих секторів світової економіки. В останні роки сфера туризму зростала швидше, ніж світова економіка в цілому й такі її важливі сектори як автомобілебудування, фінансові послуги й охорона здоров’я. У статті розглядаються головні питання розвитку туристичної сфери України у період політичної та економічної кризи 2014–2015 рр., аналізуються прогнози розвитку економіки України, зроблені Світовим банком та міжнародним рейтинговим агентством Standard&Poor’s, прогнози розвитку туристичної сфери України, здійснені Всесвітньою радою з подорожей та туризму на найближчі десять років. У статтi аналiзуються фактори, що впливали на динамiку туристичної сфери України, зокрема, причини зменшення кiлькостi iноземних туристiв та активний розвиток внутрiшнього туризму. Рекомендовано придiлити особливу увагу розвитку рекреацiйних регiонiв Причорномор'я в Одеськiй, Миколаївськiй та Херсонськiй областях.

Посилання

В Україні зріс внутрішній туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uapress.info/uk/news/show/86709

В Україні розвиток туризмології є нагальною необхідністю – експерт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/v-ukrayini-rozvitok-turizmologiyi-ye-nagalnoyu-neobhidnistyu-ekspert-213310_.html

Винниченко І. Вміємо готувати? А подавати? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/business/vmiyemo-gotuvati-a-podavati-_.html

Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org

Гаврилюк В. Отпуск-2015: где украинцы проводят лето [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-06-29/otpusk-2015-gde-ukraintsyi-provodyat-leto/1894

Гамалий И. Сколько стоит отдохнуть в Украине, и как цены вырастут этой зимой [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apostrophe.com.ua/article/economy/2015-10-06/skolko-stoit-otdohnut-v-ukraine-i-kak-tsenyi-vyirastut-etoy-zimoy/2373

Где отдыхали украинцы: названы самые популярные курорты в 2015 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://travel.obozrevatel.com/news/79682-gde-otdyihali-ukraintsyi-v-2015-nazvanyi-samyie-populyarnyie-kurortyi.htm

Де українці будуть відпочивати цього літа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukr.media/business/238936/

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Киев назвали самым дешевым в Европе городом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://business.vesti-ukr.com/93556-kiev-nazvali-samym-deshevym-v-evrope-gorodom

Николаенко С. В этом году украинцы потратили миллиарды гривен на отдых [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://replyua.net.ua/news/sobytia/12835-v-etom-godu-ukraincy-potratili-milliardy-griven-na-otdyh.html

Опанасюк Н.А., Охріменко А.Г. Організаційно-правові засади розвитку внутрішнього туризму в Україні / Н.А. Опанасюк, А.Г. Охріменко // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Випуск 2. – 2014. – С. 848–853. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/176.pdf

Письменний О. А. Аналіз ринку міжнародного туризму України [Текст] / О.А. Письменний // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 1. – С. 144–153.

Порошенко: під окупацією Росії опинилися мільйони Українців та 44 тис. км2 території [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.5.ua/polityka/Poroshenko-Pid-okupatsiieiu-Rosii-opynylysia-miliony-ukraintsiv-ta-44-tys-kv-km-terytorii-94391.html

Світовий банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://www.worldbank.org

Украинский туризм в 2014 году: стагнация или санация? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://delo.ua/lifestyle/ukrainskij-turizm-v-2014-stagnacija-ili-sanacija-236791

Україна увійшла в число лідерів з туристичного потоку в Туреччину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-uviyshla-v-chislo-lideriv-z-turistichnogo-potoku-v-turechchinu-215217_.html

Через агресію Росії Україна втратила 20% економічного потенціалу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://regionews.ua/news/141654

Яресько надеется получить в бюджет 5 млрд. грн. от легализации игорного бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://censor.net.ua/news/349954/yaresko_nadeetsya_poluchit_v_byudjet_5_mlrd_grn_ot_legalizatsii_igornogo_biznesa

Travel & Tourism. Economic impact 2015. Ukraine. – World Travel & Tourism Council, 2015. – 18 p.

UN WTO Tourism Highlights, 2016 Edition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145

Domestic tourism increased in Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: http://uapress.info/uk/news/show/86709

Development of tourismolohyya is a necessity in Ukraine – expert opinion [Electronic resource]. – Access mode: http://dt.ua/ECONOMICS/v-ukrayini-rozvitok-turizmologiyi-ye-nagalnoyu-neobhidnistyu-ekspert-213310_.html

Vynnychenko I. Do we know how to kook? And do we know how to serve? [Electronic resource]. – Access mode: http://gazeta.dt.ua/business/vmiyemo-gotuvati-a-podavati-_.html

The World Tourism Organization [Electronic resource]. – Access mode: http://www.worldbank.org

Havryiluk V. Vacation-2015: where do Ukrainians spend the summer [Electronic resource]. – Access mode: http://apostrophe.com.ua/article/society/2015-06-29/otpusk-2015-gde-ukraintsyi-provodyat-leto/1894

Hamaliy I. How much does it cost to rest in Ukraine, and how prices will rise this winter [Electronic resource]. – Access mode: http://apostrophe.com.ua/article/economy/2015-10-06/skolko-stoit-otdohnut-v-ukraine-i-kak-tsenyi-vyirastut-etoy-zimoy/2373

. Where did Ukrainians rest: Named the most popular resorts in 2015 [Electronic resource]. – Access mode: http://travel.obozrevatel.com/news/79682-gde-otdyihali-ukraintsyi-v-2015-nazvanyi-samyie-populyarnyie-kurortyi.htm

Where Ukrainians will rest this summer [Electronic resource]. – Access mode: https://ukr.media/business/238936/

State Statistics Committee of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: www.ukrstat.gov.ua

Kyiv was named the cheapest city in Europe [Electronic resource]. – Access mode: http://business.vesti-ukr.com/93556-kiev-nazvali-samym-deshevym-v-evrope-gorodom

Nikolaenko S. This year Ukrainians have spent billions of Hryvnia for the rest [Electronic resource]. – Access mode: http://replyua.net.ua/news/sobytia/12835-v-etom-godu-ukraincy-potratili-milliardy-griven-na-otdyh.html

Opanasyuk N.А., Ohrіmenko А.H. Organizational and legal principles of domestic tourism development in Ukraine / N.А. Opanasyuk, А.H. Ohrіmenko // Global and national economic problems. Electronic scientific specialized edition. – Mykolayiv V.O. Sukhomlinsky National University. – Edition 2. – 2014. – PP. 848–853. – Access mode : http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/176.pdf

Pysmennyi О. А. Market analysis of international tourism Ukraine [Text] / О.А. Pysmennyi // Economic analysis: collection of scientific papers. – Ternopyl: Publishing and printing center Ternopyl National Economic University «Economic thought», 2014. – Volume 15. – № 1. – PP. 144–153.

Poroshenko: under Russian occupation are millions of Ukrainians and 44 thousand km2 of territory [Electronic resource]. – Access mode: http://www.5.ua/polityka/Poroshenko-Pid-okupatsiieiu-Rosii-opynylysia-miliony-ukraintsiv-ta-44-tys-kv-km-terytorii-94391.html

The World Bank [Electronic resource]. – Access mode: – http://www.worldbank.org

Ukrainian tourism in 2014: stagnation or sensation? [Electronic resource]. – Access mode: http://delo.ua/lifestyle/ukrainskij-turizm-v-2014-stagnacija-ili-sanacija-236791

Ukraine were among the leaders of the tourist flow to Turkey [Electronic resource]. – Access mode: http://dt.ua/UKRAINE/ukrayina-uviyshla-v-chislo-lideriv-z-turistichnogo-potoku-v-turechchinu-215217_.html

Because of Russian aggression Ukraine has lost 20% of the economic potential [Electronic resource]. – Access mode: http://regionews.ua/news/141654

Yaresko hopes to get to the budget of 5 billion. UAH. by legalizing gambling [Electronic resource]. – Access mode: http://censor.net.ua/news/349954/yaresko_nadeetsya_poluchit_v_byudjet_5_mlrd_grn_ot_legalizatsii_igornogo_biznesa

Travel & Tourism. Economic impact 2015. Ukraine. – World Travel & Tourism Council, 2015. – 18 p.

UN WTO Tourism Highlights, 2016 Edition [Electronic resource]. – Access mode: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418145

Опубліковано
2016-12-21
Як цитувати
Корнілова, Н., & Корнілова, В. (2016). ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА НАЙБЛИЖЧЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ. Підприємництво та інновації, (2), 74-82. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/55
Розділ
Практика підприємництва та інновацій