АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙ БІЗНЕС-МОДЕЛІ «ПІДПИСКА» НА ПРИКЛАДІ NETFLIX

Ключові слова: інновації, бізнес-модель, «модель підписка», економічна цінність, subscription boх business

Анотація

У статті розглянуто традиційну бізнес-модель «підписка» та шляхи її інноваційних перетворень. В сучасних мінливих умовах бізнес-моделі мають змінюватись так само як продукти компаній і процеси. Розглядати інноваційні перетворення запропоновано за зміною мінімум двох із чотирьох складових: клієнта, ціннісних пропозицій, ланцюгів створення вартості та механізму генерації прибутку. Такі перетворення особливо доречні для адаптації традиційних бізнес-моделей, які успішно використовуються у різних сферах. Одним з факторів, що спричинив зростання кількості підписників таких потокових сервісів, є пандемія і посилення попиту на доступ до контенту людей з усього світу, що змушені були залишатись вдома. Так перевагами потокових сервісів над традиційними виробниками і поширювачами контенту було визначено можливість зекономити час, зручність платежів та їх регулярність, що забезпечує такий самий регулярний доступ до величезної бібліотеки. Для прикладу було обрано «інноваційну» бізнес-модель Netflix – лідера ринку subscription boх business, що визначено зміною двох з чотирьох параметрів – способу створення вартості та механізму монетизації. Це було реалізовано через концепцію підписки і необмеженого користування одночасно із доступом до оплаченого контенту у будь-який час. Третім параметром бізнес-моделі, що наразі змінює Netflix, є клієнти та їх вподобання. Обґрунтовано використання «інноваційної» бізнес-моделі Netflix за критеріями ефективності бізнес-моделі за передплатою за формулою Девіда Скока на основі співвідношення цінності передплатника протягом життєвого циклу  та вартості залучення клієнта.

Посилання

Монетизация стартапа: 7 лучших моделей. URL: https://startupjedi.vc/ru/content/monetizaciya-startapa-7-luchshih-modeley (дата звернення: 20.02.2022).

Скриль В.В. Бізнес-моделі підприємства: еволюція та класифікація. Економіка і суспільство. 2016. № 7. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/82.pdf (дата звернення: 20.02.2022).

Гассман О., Франкенберг К., Шик М. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов. Москва : «Альпина диджитал». 2016. 432 с.

Бизнес по подписке: актуальные модели в 2019 году. «LPGenerator». 30.05.2019. URL: https://lpgenerator.ru/blog/2019/05/30/biznes-po-podpiske-aktualnye-modeli-v-2019-godu/ (дата звернення: 16.02.2022).

Is Broadcast Dead? New Research Finds Brits Now Rarely Watch ‘Normal TV’ Due to Amazon and Netflix Video. URL: https://www.zuora.com/press-release/broadcast-dead-new-research-finds-brits-now-rarely-watch-normal-tv-due-amazon-netflix-video/ (дата звернення: 16.02.2022).

Как покупки по подписке помогут вашему ecommerce-бизнесу. 8.07.2019. URL: https://www.likeni.ru/analytics/kak-pokupki-po-podpiske-pomogut-vashemu-ecommerce-biznesu/ (дата звернення: 16.02.2022).

Netflix Business Model (2020) / How does Netflix make money. Business Strategy Hub. URL: https://bstrategyhub.com/netflix-business-model-how-does-netflix-make-money/ (дата звернення: 10.02.2022).

NETFLIX, 10 инновационных шагов, которые изменили мир. 2016. URL: https://le-vpn.com/ru/10-netflix-innovations/ (дата звернення: 10.02.2022).

Hollywood studio filmmaking in the age of Netflix: a tale of two institutional logics. 2020. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s10824-020-09379-z#Tab1 (дата звернення: 10.02.2022).

Netflix: quarterly-earnings. URL: https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx (дата звернення: 10.02.2022).

How Netflix makes money. URL: https://www.garyfox.co/netflix-business-model/ (дата звернення: 10.02.2022).

Что такое юнит-экономика простыми словами: экспресс-курс. 03.09.2021. URL: https://l-a-b-a.ru/blog/1689-chto-takoe-yunit-ekonomika-prostymi-slovami-ekspress-kurs (дата звернення: 10.02.2022).

Monetyzatsyya startapa: 7 luchshykh modeley [Monetizing a startup: The 7 Best Models]. Available at: https://startupjedi.vc/ru/content/monetizaciya-startapa-7-luchshih-modeley (accessed 20 February 2022).

Skrylj V.V. (2016) Biznes-modeli pidpryjemstva: evoljucija ta klasyfikacija [Business models of an enterprise: evolution and classification]. Ekonomika i suspiljstvo [Economy and Society] (electronic journal), vol. 7. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/82.pdf (accessed 20 February 2022).

Hassman O., Frankenberh K., Shyk M. (2016) Byznes-modely: 55 luchshykh shablonov [Business models: 55 best templates]. Moskva: «Al'pyna dydzhytal». (in Russian)

Byznes po podpyske: aktual'nуe modely v 2019 hodu [Subscription business: current models in 2019]. «LPGenerator». Available at: https://lpgenerator.ru/blog/2019/05/30/biznes-po-podpiske-aktualnye-modeli-v-2019-godu/ (accessed 16 February 2022).

Is Broadcast Dead? New Research Finds Brits Now Rarely Watch ‘Normal TV’ Due to Amazon and Netflix Video. Available at: https://www.zuora.com/press-release/broadcast-dead-new-research-finds-brits-now-rarely-watch-normal-tv-due-amazon-netflix-video/ (accessed 16 February 2022).

Kak pokupky po podpyske pomohut vashemu ecommerce-byznesu [How subscription purchases help your ecommerce business]. Available at: https://www.likeni.ru/analytics/kak-pokupki-po-podpiske-pomogut-vashemu-ecommerce-biznesu/ (accessed 16 February 2022).

Netflix Business Model (2020) / How does Netflix make money. Business Strategy Hub. Available at: https://bstrategyhub.com/netflix-business-model-how-does-netflix-make-money/ (accessed 10 February 2022).

NETFLIX, 10 ynnovatsyonnуkh shahov, kotorуe yzmenyly myr. [NETFLIX, 10 innovative steps that changed the world] (2016). Available at: https://le-vpn.com/ru/10-netflix-innovations/ (accessed 10 February 2022).

Hollywood studio filmmaking in the age of Netflix: a tale of two institutional logics. 2020. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s10824-020-09379-z#Tab1 (accessed 10 February 2022).

Netflix: quarterly-earnings. Available at: https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx (accessed 10 February 2022).

How Netflix makes money. Available at: https://www.garyfox.co/netflix-business-model/ (accessed 10 February 2022).

Chto takoe yunyt-ekonomyka prostymy slovamy: ekspress-kurs [What is unit economy in simple words: an express course]. Available at: https://l-a-b-a.ru/blog/1689-chto-takoe-yunit-ekonomika-prostymi-slovami-ekspress-kurs (accessed 10 February 2022).

Опубліковано
2022-04-29
Як цитувати
Дзюба, О., Левіщенко, О., & Білоус , О. (2022). АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙ БІЗНЕС-МОДЕЛІ «ПІДПИСКА» НА ПРИКЛАДІ NETFLIX. Підприємництво та інновації, (23), 47-51. https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.9
Розділ
Економіка та управління підприємствами