ОФШОРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  • Н.М. Давиденко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-7469-5536
  • С.І. Войцехівська Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-6704-409X
Ключові слова: офшор, офшорна юрисдикція, офшорна мережа, офшоризація, капітал, інвестиції, реінвойсінг

Анотація

Розглянуто особливість сучасного розвитку економічних систем – інтенсифікацію процесів офшо- ризації економіки, що зумовлює актуальність тематики дослідження. Метою дослідження є здій- снення аналізу теоретичних аспектів процесу офшоризації та встановлення її впливу на фінансову безпеку держави. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, методи теоретичного узагальнення, діалектичного пізнання, абстракції, індукції, синтезу, дедукції, методи статистичного та економічного аналізу. Проаналізовано вплив операцій round-tripping на обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну, обсяги відтоку українського капіталу через офшорні зони та вказано на загрозливі обсяги офшоризації сучасної економіки. Проаналізовано теоретичні аспекти процесу офшоризації в системі фінансової безпеки держави. Виділено першочергові загрози, що ста- новить офшоризація для фінансової безпеки та економіки держави у цілому. З’ясовано, що основна частина виведених капіталів повертається в економіку країни у вигляді round-trip-інвестицій. Проана- лізовано співвідношення обсягу виведених капіталів і зовнішнього боргу різних держав та встановлено, що Україна належить до країн-лідерів за даним показником. Надано рекомендації щодо деофшоризації економіки країни та забезпечення її фінансової безпеки.

Посилання

Cabral, R., Mollick, A.V., & Saucedo, E. (2018). Foreign direct investment in Mexico, crime, and economic forces. Contemporary Economic Policy, 37, 68-85. DOI: https://doi.org/10.1111/coep.12401.

Gupta, R., & Makena, P. (2020). Why must it always be so Real with tax evasion? The Quarterly Review of Economics and Finance, 78, 304-308. DOI: https://doi.org/10.1016/j.qref.2020.04.006.

Goel, R.K., Saunoris, J.W., & Schneider, F. (2018). Growth in the shadows: Effect of the shadow economy on U.S. economic growth over more than a century. C https://doi.org/ontemporary Economic Policy, 37, 50-67. DOI: https://doi.org/10.1111/coep.12288.

Varnalii, Z.S. (2018). Offshorization is an institutional threat to Ukraine's national economic security and statehood. Public management of Ukraine's economy in the face of threats to statehood: А collection of Panel discussions materials (pp. 7-8). Kyiv: KNEU.

Karlin, M.I., & Borysiuk, O.V. (2016). Financial offshore. Lutsk: Vezha-Druk.

Економічна сутність та ділова мета: чому їх наявність важлива у правилах ТЦУ? ВІСНИК. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100019895-ekonomichna-sutnist-ta-dilova-meta-chomu-yikh-nayavnist-vazhliva-u-pravilakh-ttsu.

Оцінка обсягів прямих іноземних інвестицій, в яких кінцевим контролюючим інвестором є резидент (round tripping) за 2010–2020 рр. Національний банк України.

Official website of National Bank of Ukraine. (n.d.). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/.

Cabral, R., Mollick, A.V., & Saucedo, E. (2018). Foreign direct investment in Mexico, crime, and economic forces. Contemporary Economic Policy, vol.2, no. 37, рр. 68-85.

Gupta, R., & Makena, P. (2020). Why must it always be so Real with tax evasion? The Quarterly Review of Economics and Finance, vol.5, no. 78, рр. 304-308.

Goel, R.K., Saunoris, J.W., & Schneider, F. (2018). Growth in the shadows: Effect of the shadow economy on U.S. economic growth over more than a century. Contemporary Economic Policy, vol. 7, no. 37, pp. 50-67.

Varnalii, Z.S. (2018). Offshorization is an institutional threat to Ukraine's national economic security and statehood. Public management of Ukraine's economy in the face of threats to statehood: А collection of Panel discussions materials. Kyiv: KNEU, vol. 3, no. 46, pp. pp. 7-8.

Karlin, M.I., & Borysiuk, O.V. (2016). Financial offshore. Lutsk: Vezha-Druk, vol. 7, no. 37, pp. 50-67

Economic Journal "VISNYK". (2020). «Economic essence and business purpose: why is their presence important in the rules of transfer pricing?». URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100019895-ekonomichna-sutnist-ta-dilova-meta-chomu-yikh-nayavnist-vazhliva-u-pravilakh-ttsu

Official website of National Bank of Ukraine. (2020). «Estimation of the volume of foreign direct investment, in which the final controlling investor is a resident (round tripping) for 2010. – 2020».

Official website of National Bank of Ukraine. (n.d.). URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic

Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. (2020). «Revenues of the state budget of Ukraine». URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/

Опубліковано
2022-01-31
Як цитувати
Давиденко, Н., & Войцехівська, С. (2022). ОФШОРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (22), 67-72. https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.11
Розділ
Гроші, фінанси і кредит