ДО МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЙМЕНШ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН НА ЗАСАДАХ ОФШОРИЗАЦІЇ

  • С. В. Войтко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • М. Б. Кокоруз Національний технічноий університет України «Київський політехнічний інститут»

Анотація

Досліджено рівень адекватності системи критеріальної оцінки розвитку країн, що класифікуються як найменш розвинені у світі. Доведено першочерговість впливу критеріїв доходу та слабкості людських ресурсів на розгляд країни як можливого кандидата на виключення з групи найменш розвинених на основі порівняльної візуалізації динаміки зміни рівня економічної вразливості тих країн, що виключені з групи, і країн, що на даному етапі розвитку визначені ООН як потенційні кандидати на вихід. Здійснено двовимірний аналіз сучасного стану розвитку найменш розвинених країн. Визначено країни, що за дотримання теперішнього рівня соціально-економічного розвитку можуть в подальшому розглядатись як такі, що номіновані на позбавлення статусу найменш розвинених. Обгрунтовано важливість офшоризації як фінансового інструменту для залучення іноземних інвестицій та потенційного зростання показників критеріїв розвитку на основі компаративного аналізу специфічних особливостей розвитку окремої з країн.

Посилання

Список найменш розвинених країн [Електронний ресурс] Організація Об’єднаних Націй. – 2015. – Режим доступу : http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf

Категорія найменш розвинених країн світу: включення, вихід і спеціальні заходи підтримки : посібник [Електронний ресурс] / Комітет розвитку Організації Об’єднаних Націй. – 2008. – Режим доступу : http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/2008cdphandbook.pdf

Найменш розвинені країни світу: дані [Електронний ресурс] / Світовий банк. – 2015. – Режим доступу : http://data.worldbank.org/region/LDC

Звіт про найменш розвинені крани світу: зростання і структурна трансформація: програма дій, спрямованих на розвиток після 2015 [Електронний ресурс] / ЮНКТАД. – 2015. – Режим доступу : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2014_en.pdf

Dang, G. and Shui Pheng, L. (2015), Infrastructure Investment in Developing Countries, Springer-Verlag, Singapore, Singapore

Індекс фінансової секретності – результати 2013 року [Електронний ресурс] / Мережа Справедливого Оподаткування. – Режим доступу : http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2013-results

Про перелік офшорних зон : Розпорядження Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80

Maclachalan, M. and Swartz, L. (2009), Disability and International Development, Springer-Verlag, New York, USA

Official Website of the United Nations (2015), “List of Least Developed Countries”, available at http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf, (accessed in September, 2015)

Official website of the Committee for Development Policy (2015), “Handbook on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation and Special Support Measures” (2008), available at http://www.un.org/en/development/desa/policy /cdp/cdp_publications/2008cdphandbook.pdf (accessed in October, 2015)

Official website of the World Bank (2015), “Least Developed Countries: Data”, available at http://data.worldbank.org/region/LDC , (accessed in September, 2015)

Official website of UNCTAD (2015), “The Least Developed Countries Report 2014 – Growth with Structural Transformation: A post-2015 development agenda”, available at http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ldc2014_en.pdf, (accessed in October, 2015)

Dang, G. and Shui Pheng, L. (2015), Infrastructure Investment in Developing Countries, Springer-Verlag, Singapore, Singapore

Official website of the Tax Justice Network (2015), “FSI-2013 Results”, available at http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2013-results, (accessed in October, 2015)

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On offshore zones”, available at http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80, (accessed in October, 2015)

Maclachalan, M. and Swartz, L. (2009), Disability and International Development, Springer-Verlag, New York, USA

Опубліковано
2015-12-15
Як цитувати
Войтко, С. В., & Кокоруз, М. Б. (2015). ДО МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАЙМЕНШ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН НА ЗАСАДАХ ОФШОРИЗАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (1), 85-92. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/35
Розділ
Практика підприємництва та інновацій