ТОВАРООБІГ В УКРАЇНІ – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: товарообіг, оптова торгівля, роздрібна торгівля, продовольчі товари, непродовольчі товари, карантин, підприємства, споживання, реалізація

Анотація

У статті досліджено сучасний стан товарообігу в Україні на основі відкритої публічної статистичної інформації. Проведено дослідження основних показ-ників розвитку сфери роздрібного та оптового товарообігу за 2014–2018 рр. в Україні. У результаті цього аналізу зроблено висновки, що роздрібна та оптова торгівля мають як негативні, так і позитивні моменти розвитку. Досліджено, що товарообіг в Україні представлений продовольчими і непродовольчими товарами. Серед роздрібного й оптового товарообігу переважають непродовольчі товари. Проведено аналіз обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), за результатами якого можемо із впевненістю сказати, що товари, які продаються в оптовій та роздрібній торгівлі, займають велику питому вагу. Зроблено висновки, що в період жорсткого карантину підприємства оптової і роздрібної торгівлі перебувають у складних умовах господарювання, деякі навіть припинили свою діяльність, а деякі терпляче чекають на відновлення минулих обсягів роботи. За таких умов підприємствам що перебувають у кризовій ситуації, потрібні державна підтримка, пільгове кредитування або проведення оздоровчих процедур.

Посилання

Давиденко С.В. Вплив розширення внутрішнього ринку на еко-номічне зростання України. Стратегічні пріоритети. 2006. № 1. С. 93–101.

Литовченко Т. Масовий обвал: як скоротилися продажі ритейлерів і чого чекати далі. URL: https://nv.ua/ukr/biz/experts/karantin-postrazhdali-vsi-riteyleri-azs-produkti-pobutovi-magazini-chogo-chekati-zavtra-novini-ukrajini-50081405.html (дата звернення: 04.05.2020).

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання. Жа-ліло Я.А. та ін.; за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ. : НІСД, 2014. 132 с.

Скільки втратила торгівля з початку карантину: веб-сайт. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/469016/skilky-vtratyla-torgivlya-z-pochatku-karantynu (дата звернення: 04.05.2020).

Статистичний щорічник України за 2018 рік / Державна служба статистики України; За редакцією І. Є. Вернера. Житомир. 2019. 482 с.

Ткаченко О.С. Формування механізму економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Дніпро, 2017. 198 с.

Davydenko S.V. (2006) Vplyv rozshyrennia vnutrishnoho rynku na ekonomichne zrostannia Ukrainy [Impact of domestic market expansion on Ukraine's economic growth]. Stratehichni priorytety, vol. 1, pp. 93-101.

Lytovchenko T. (2020) Masovyi obval yak skorotylysia prodazhi ryteileriv i choho chekaty dali [Mass slump: how retail sales declined and what to expect next]. Available at: https://nv.ua/ukr/biz/experts/karantin-postrazhdali-vsi-riteyleri-azs-produkti-pobutovi-magazini-chogo-chekati-zavtra-novini-ukrajini-50081405.html (accessed 04 May 2020).

Zhalilo Ya.A. (2014) Systemna kryza v ukraini peredumovy ryzyky shliakhy podolannia [Systemic crisis in Ukraine: preconditions, risks, ways of overcoming]. Kyiv: NISD. (in Ukrainian).

Skilky vtratyla torhivlia z pochatku karantynu [How much trade has lost since the beginning of quarantine]. Available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/469016/skilky-vtratyla-torgivlya-z-pochatku-karantynu (accessed 04 May 2020).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019), “Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2018 rik”, pp. 482.

Tkachenko O.S. (2017) Formuvannia Mekhanizmu Ekonomichnoho Ozdorovlennia Silskohospodarskykh Pidpryiemstv [Formation of mechanism of economic improvement of agricultural enterprises] (PhD Thesis), Dnipro: Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Сергєєва, О. (2020). ТОВАРООБІГ В УКРАЇНІ – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ. Підприємництво та інновації, (11-1), 113-117. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.17
Розділ
Економіка та управління національним господарством