РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

  • Н.В. Рощина Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Л.С. Борданова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: інформаційно-технологічний ринок, ІТ-сфера, аналіз, динаміка

Анотація

У сучасному світі розвиток інформаційно-технологічного ринку набирає усе більших обертів. ІТ-сфера динамічно інтегрується в усі галузі світової економіки, безпосередньо впливаючи на загальне зростання економічних та соціальних показників підприємств та організацій. Розуміння важливості інформаційних технологій для формування стійких конкурентних позицій організацій, розвитку всіх напрямів діяльності, підвищення якості товарів та послуг тощо приводить до стійкого попиту на ці технології. У такий спосіб відбувається взаємний вплив ІТ-сфери та інших економічних галузей у зовнішньому середовищі на транснаціональному масштабі. Для України ІТ-сфера має особливе значення, адже на фоні загальної економічної та політичної кризи вона здатна згладити ці явища за допомогою стрімкого розвитку, а також забезпечення функціонування багатьох суміжних галузей [1]. У статті проаналізовано склад інформаційно-технологічного ринку України, а саме розглянуто динаміку розвитку, склад та розподіл спеціалістів за містами, компаніями; проаналізовано напрями діяльності основних гравців на ринку. Все це дало основу для підбиття підсумків та складення прогнозів щодо ринку інформаційних технологій. Висновки не стали несподіваними, оскільки ІТ-сфера стрімко розвивається по всьому світі.

Посилання

Винничук Р., Склярук Т. Особливості розвитку ІТ-ринку в Україні: стан та тенденції // Національний університет «Львівська політехніка». 2015. URL: http://ena.lp.edu.ua (дата звернення: 25.01.2020).

Export-oriented segment of Ukraine’s IT. URL: https://eba.com.ua/static/export_it_industryfinal_29092016.pdf (дата звернення: 26.01.2020).

Infoshare – the biggest tech conference in CEE. URL: https://infoshare.pl/news/one,66,246,1,central-eastern-europe-developer-landscape-2017-a-report-by-stack-overflow.html (дата звернення: 26.01.2020).

DOU: Спільнота програмістів України. URL: http://dou.ua (дата звернення: 26.01.2020).

Hi-Tech Ukraine from A to Z. Software development & IT services: The rise of a tech nation. Pre-release version. December. 2015. URL: http://www.uadn.net/files/ua_hightech.pdf (дата звернення: 24.01.2020).

Ukrainian HI-TECH Initiative. URL: http://hi-tech.org.ua/report-ukraine-powerhouse (дата звернення: 27.01.2020).

Newzoo / Games & Esports Analytics and Market Research. URL: https://newzoo.com (дата звернення: 24.01.2020).

Vinnichyc R., Sklaryk T. (2015).“Osobluvosti rozvitky IT-runky v Ukraine: stan ta tendencii”, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, available at: http://ena.lp.edu.ua (аccessed: 25 January 2020).

The site of the Export-oriented segment of Ukraine’s IT (2016), available at: https://eba.com.ua/static/export_it_industryfinal (аccessed: 26 January 2020).

Infoshare – the biggest tech conference in CEE (2017), available at: https://infoshare.pl/news/one,66,246,1,central-eastern-europe-developer-landscape (аccessed: 26 January 2020).

DOU: Spil’nota prohramistiv Ukrayiny (2019), available at: http://dou.ua (аccessed: 26 January 2020).

Hi-Tech Ukraine from A to Z. Software development & IT services: The rise of a tech nation. Pre-release version (2018), available at: http://www.uadn.net/files/ua_hightech.pdf (аccessed: 24 January 2020).

Ukrainian HI-TECH Initiative (2019), available at: http://hi-tech.org.ua/report-ukraine-powerhouse (аccessed: 27 January 2020).

Newzoo / Games & Esports Analytics and Market Research (2019), available at: https://newzoo.com (аccessed: 24 January 2020).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Рощина, Н., & Борданова, Л. (2019). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (7), 92-97. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.15
Розділ
Практика підприємництва та інновацій