РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГАЗОВИХ РИНКІВ

  • В.В. Мухін Національний інститут стратегічних досліджень
  • У.Є. Письменна ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О.О. Лапко НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: ринок природного газу, конвергенція енергетичних ринків, регіональний газовий ринок, транзит газу, газовий хаб, система підземного зберігання природного газу

Анотація

У статті досліджено стан формування ринку природного газу в Україні та виявлено фактори, що стримують конвергенцію українського та європейського газових ринків. Проаналізовано питання створення в Україні міжрегіонального газового хабу та його значення для зосередження на території держави значних обсягів товарного природного газу, що є запорукою довгострокової енергетичної безпеки. Обґрунтовано, що важливим елементом реалізації довгострокової політики досягнення загальної безпеки, енергетичної стабільності та забезпечення диверсифікації постачання енергетичних ресурсів в Європу є наявні ресурси створення і розвитку транскордонних енергетичних мереж. Створення та розвиток інтерконекторів сприятиме підвищенню взаємодії між енергетичними ринками, задоволенню попиту, забезпеченню прийнятного рівня цін для споживачів.

Посилання

South-North Corridor GRIP 2014-2023. URL: https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/GRIPs/ (дата звернення: 21.12.2019).

ENTSOG transparency platform: Professional Data Warehouse System. URL: https://transparency.entsog.eu (дата звернення: 21.12.2019).

Wobbe Index and Gross Calorific Value in European networks, 2017. URL: https://www.entsog.eu/public/ (дата звернення: 21.12.2019).

Гнедова Л.А., Гриценко К.А., Лапушкин Н.А., Перетряхина В.Б., Федотов И.В. Анализ качества исходного сырья, применяемого для получения компримированного природного газа. Научно-технический сборник «Вести газовой науки». 2015. №1 (21).

The outlook for a natural gas trading hub in SE Europe, 2014. URL: http://www.depa.gr/uploads/ (дата звернення: 21.12.2019).

Heather P. Continental European Gas Hubs: Are they fit for purpose? URL: http://www.oxfordenergy.org/wpcms/ (дата звернення: 21.12.2019).

Український газовий хаб – шанс для Європи. URL: http://dixigroup.org/storage/files/2016-12-19/ (дата звернення: 21.12.2019).

Towards a sustainable and integrated Europe. Report of the Commission Expert Group on electricity interconnection targets, 2017. URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/ (дата звернення: 21.12.2019).

Energy Policies of IEA Countries (Turkey 2016 Review). URL: https://www.iea.org/publications/freepublications/ (дата звернення: 21.12.2019).

South-North Corridor GRIP 2014-2023. Available at: https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/GRIPs/ (accessed: 21.12.2019).

ENTSOG transparency platform: Professional Data Warehouse System. Available at: https://transparency.entsog.eu (accessed: 21.12.2019).

Wobbe Index and Gross Calorific Value in European networks, 2017. Available at: https://www.entsog.eu/public/ (accessed: 21.12.2019).

Gnedova, L. Grytsenko, K., Lapushkin, N., Peretryakhina, V., Fedotov, I. (2015). Analiz kachestva iskhodnogo syria, primenyaemogo dlya poluchenia komprimirovannogo prirodnogo gaza [The analysis of the quality of feedstock used to produce compressed natural gas]. Nauchno-technicheskiy sbornik “Vesti Gazovoy nauki” [Scientific and technical collection “Gas Science Letters”], no. 1 (21). (in Russian)

The outlook for a natural gas trading hub in SE Europe, 2014. Available at: http://www.depa.gr/uploads/ (accessed: 21.12.2019)

Heather P. Continental European Gas Hubs: Are they fit for purpose? Available at: http://www.oxfordenergy.org/wpcms/ (accessed: 21.12.2019).

Ukrainskiy gazovyi hab – shans dlya Evropy [Ukrainian Gas Hub is the European Chance]. Available at: http://dixigroup.org/storage/files/2016-12-19/ (дата звернення: 21.12.2019) (in Russian).

Towards a sustainable and integrated Europe. Report of the Commission Expert Group on electricity interconnection targets, 2017. Available at: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/ (accessed: 21.12.2019).

Energy Policies of IEA Countries (Turkey 2016 Review). Available at: https://www.iea.org/publications/freepublications/ (accessed: 21.12.2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Мухін, В., Письменна, У., & Лапко, О. (2019). РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГАЗОВИХ РИНКІВ. Підприємництво та інновації, (7), 98-105. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.16
Розділ
Практика підприємництва та інновацій