ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0

  • Н.Є. Скоробогатова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Ю.Г. Кравчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: новітні технології, інноваційний розвиток, Індустрія 4.0, інформаційно-комунікаційні технології, міжнародна конкурентоспроможність

Анотація

У статті розкрито сутність та поняття новітнього тренду розвитку Індустрія 4.0, визначено дев’ять основних напрямів розвитку Четвертої промислової революції. Доведено, що основою Індустрії 4.0 є інформаційно-комунікаційні технології, рушійною силою яких є ІТ-сфера. Проаналізовано сучасний стан розвитку ІТ-сфери в Україні, окресленого головні показники, побудовані тренди. Визначено місце України в рейтингу Global Services Location Index. На основі проведеного дослідження зроблено висновок, що Україна має високий потенціал у розробленні та впровадженні новітніх технологій Індустрії 4.0. Надано практичні рекомендації щодо подальших кроків для ефективного входження України у коло світових новаторів Індустрії 4.0. Зокрема, визначено необхідність вжиття таких заходів, як розроблення стратегії регіонального розвитку промисловості з урахуванням наявних ресурсів та потенціалу розвитку міжнародної конкурентоспроможності; державна підтримка створення відповідних інноваційних осередків у вищих навчальних закладах; сприяння поширенню технологічних інновацій Індустрії 4.0 у депресивних регіонах; популяризація можливостей та переваг технологій Індустрії 4.0 у провідних інноваційних регіонах; розроблення нової політики кіберзахисту персональних даних.

Посилання

Industry 4.0: Integration of the future. URL: http://energy/polis.ru/soderzhanie/2646/industriya/40/integraciya/buduschego.html (дата звернення: 05.02.19).

Lorenz M., Russmann M., Strack R., Lasse L.K., Bolle M. Man and Machine in Industry 4.0. How Will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025? URL: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/technology/business/transformation/engineered/products/infrastructure/man/machine/industry/4/ #chapter1 (дата звернення: 15.02.19).

Schlaepfer R.C., Koch M., Merkofer P. Industry 4.0. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. URL: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch/en/manufacturing/ industry/4/0/24102014.pdf (дата звернення: 05.03.19).

Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries / M. Russmann, M. Lorenz, P. Gerbert, M. Waldner, J. Justus, P. Engel, M. Harnisch. URL: https://www.bcgpers/pectives.com/content/articles/engineered_products_/project_business_industry_40_future_productivity_/growth_manufacturing_industries (дата звернення: 09.03.19).

The site of Lapp Group. The Industry 4.0. The revolution in industrial. URL: http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Ukraine/Kabelniy_myr/UA__Kabel/welt_01_2015_small.pdf (дата звернення: 25.03.19).

Вишневский Ю. Как будет работать мировая экономика через 15 лет. Власть денег. 2015. № 9/434. URL: http://www.dsnews.ua/future/kak/budet/rabotat/mirovaya/ekonomika/cherez/15/let/05092015132200 (дата звернення: 25.03.19).

Інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром «ІТ-індустрія: тренди та прогнози розвитку». URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29337.pdf (дата звернення: 20.03.19).

Офіційний сайт Асоціації підприємств промислової автоматизації України. URL: https://appau.org.ua (дата звернення: 20.03.19).

Офіційний сайт платформи «Бізнес-партнерство заради майбутнього». URL: https://business.ua/business/4970-ukraina-uviishla-do-kola-krain-lideriv-u-sferi-itautsorsynhu (дата звернення: 12.04.19).

Офіційний сайт платформи “Business Views”. URL: https://businessviews.com.ua/ru/business/id/grafik-dnja-kilkist-programistiv-v-ukrajini-zrostaje-1911 (дата звернення: 12.04.19).

Рекомендации по реализации проекта «Индустрия 4.0». Резюме заключительного отчета рабочей группы «Индустрия 4.0». URL: http://internetofthings.ru/images/2015/2013_Industrie_40_Executive_Summary_russ_/web.pdf (дата звернення: 05.04.19).

Річні звіти компанії “А.Т. Kearney” за 2016–2018 роки. URL: https://www.kearney.com/digital-transformation/gsli?utm_source=PRNewswire&utm_medium=pr&utm_term=DT&utm_campaign=2019GSLI&utm_content (дата звернення: 15.04.19).

Світлична В. Теоретичні базис нової парадигми суспільства – економіки знань. Економіка: реалії часу. 2015. № 3 (19). С. 184–193.

Стефінович Д. Відкриття центру Індустрії 4.0 на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київський політехнік. № 16. С. 6.

Что такое Индустрия 4.0? Цифры и факты. URL: http://holzex.ru/chto/takoe/industriya/4/0/tsifryi/i/faktyi (дата звернення: 09.03.19).

Industry 4.0: Integration of the future (2019), available at: http://energy/polis.ru/soderzhanie/2646/industriya/40/integraciya/ buduschego.html (accessed: 5 February 2019).

Lorenz, M. Russmann, M. Strack, R. And Lasse Lueth, K. (2019), “Man and Machine in Industry 4.0. How Will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025?”, available at: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/technology/business/transformation/engineered/products/infrastructure/man/machine/industry/4/#chapter1 (accessed: 15 February 2019).

Schlaepfer, R.C. Koch, M. and Merkofer, P. (2019), “Industry 4.0. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies”, available at: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch/en/manufacturing/industry/4/0/24102014.pdf (accessed: 5 March 2019).

Russmann, M. Lorenz, M. Gerbert, P. and Waldner M. (2019), “Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries”, available at: https://www.bcgpers/pectives.com/content/articles/engineered_products_/project_business_industry_40_future_productivity_/growth_manufacturing_industries (accessed: 9 March 2019).

The official site of Industry 4.0 project. The revolution in industrial enterprises (2015), available at: http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Ukraine/Kabelniy_myr/UA__Kabel/welt_01_2015_small.pdf (accessed: 25 March 2019).

Vyshnevskyj, Yu. (2015), “How the global economy will work in 15 years”, Vlast deneh, vol. 9, available at: http://www.dsnews.ua/future/kak/budet/rabotat/mirovaya/ekonomika/cherez/15/let/05092015132200 (accessed: 20 March 2019).

Information technology prepared by the European Information Technology Center IT-Industry: Trends and Predict Development (2017), available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29337.pdf (accessed: 20 March 2019).

Official site of the Association of Industrial Automation Enterprises of Ukraine (2019), available at: https://appau.org.ua (accessed: 20 March 2019).

The official site of the platform Business-partnership for the Future (2019), available at: https://business.ua/business/4970-ukraina-uviishla-do-kola-krain-lideriv-u-sferi-itautsorsynhu (accessed: 12 April 2019).

The official site of the platform BusinessViews (2019), available at: https://businessviews.com.ua/ru/business/id/grafik-dnja-kilkist-programistiv-v-ukrajini-zrostaje-1911 (accessed: 12 April 2019).

Recommendations for the implementation of the project Industry 4.0. Summary of the Final Report of the Industry 4.0 Working Group (2015), available at: http://internetofthings.ru/images/2015/2013_Industrie_40_Executive_Summary_russ_/ web.pdf (accessed: 05 April 2019).

A.T. Kearney Annual Reports for 2016–2018 (2018), available at: https://www.kearney.com/digital-transformation/gsli?utm_source=PRNewswire&utm_medium=pr&utm_term=DT&utm_campaign=2019GSLI&utm_content (accessed: 15 April 2019).

Svitlychna, V. (2015), “Theoretical basis of a new paradigm of society – the knowledge economy”, Ekonomika: realii chasu, vol. 3 (19), pp. 184–193.

Stefinovych, D. (2016), “Opening of Industry 4.0 Center based on Igor Sikorsky KPI”, Kyivskyj politekhnik, vol. 16, p. 6.

What is Industry 4.0? Figures and facts (2019), available at: http://holzex.ru/chto/takoe/industriya/4/0/tsifryi/i/faktyi (accessed: 9 March 2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Скоробогатова, Н., & Кравчук, Ю. (2019). ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНДУСТРІЇ 4.0. Підприємництво та інновації, (7), 26-32. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.4
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження