ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОГО ВПЛИВУ

  • Д.В. Дорошкевич Міжнародний університет фінансів
  • С.С. Гринкевич Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: маркетинговий вплив, відеоконтент, цифровий маркетинг, класифікація відеоконтенту, контент-маркетинг

Анотація

Сучасні умови розвитку інформаційного суспільства вимагають нових типів контенту, які можуть забезпечити високий рівень ефективності з точки зору маркетингового впливу на споживача. До таких інструментів вчені та дослідники відносять відеоконтент, який набуває все більшої популярності. У статті поставлено за мету дослідження теоретичних та методичних аспектів застосування відеоконтенту як інструменту маркетингового впливу. Однак фокусування на відеоконтенті як на основному виді контенту для маркетингового впливу не може автоматично означати підвищення рівня продажів. Саме тому вчені все більшу увагу звертають на дослідження теорії застосування відеоконтенту та формують понятійно-категорійний апарат. Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення й інструменти використання відеоконтенту. Метою статті є аналіз теоретико-методичних аспектів застосування відеоконтенту, зокрема аналіз сучасних трендів у відеомаркетингу та класифікація відеоконтенту. Методологічну основу наукової статті становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної наук, а саме логічний, абстрактно-логічний, узагальнення, порівняння, статистичні дослідження. В результаті роботи було досліджено переваги та недоліки відеоконтенту порівняно з текстовим контентом за впливом на цільову аудиторію, додано такі переваги, як вищий рівень довіри до бренду та високі показники залучення аудиторії під час застосування таргетованої реклами на відеоконтент. Перелік недоліків доповнено спрощеним доступом до текстового контенту, гарним рівнем реакції цільової аудиторії старшого віку на текстовий контент та подовженим часом для перегляду відеоконтенту. Набула подальшого розвитку класифікація відеоконтенту, авторами запропоновано класифікувати контент залежно від цілей підприємства з одночасним застосуванням класичної матриці контент-маркетингу. Представлена класифікація може слугувати потужним інструментом для маркетолога в процесі розроблення контент-плану та досягнення цілей компанії.

Посилання

Broadbent С. 8 principles for better video content marketing. Cedar Communications. 2015. July. 46 p.

Yasmin A., Tasneem S., Fatema K. Effectiveness of Digital Marketing in the Challenging Age: An Empirical Study. International Journal of Management Science and Business Administration. 2015. № 1. Vol. 5. P. 69–80.

Bergman S. We Spend A Billion Hours A Day On YouTube, More Than Netflix And Facebook Video Combined. 2017. URL: https://www.forbes.com/sites/sirenabergman/2017/02/28/we-spend-a-billion-hours-a-day-on-youtube-more-than-netflix-and-facebook-video-combined/#cb2f4305ebdb.

Boman K., Raijonkari K. Online Video as a Marketing Tool. School of Business. 2017. 76 p.

Smith P.R., Chaffey D. eMarketing eXcellence. 2nd ed. Oxford : Butterworth Heinemann, 2013. 640 p.

Pulizzi J., Barrett N. Get Content, Get Customers. Bonita Springs, FL : Voyager Media, 2008. 34 p.

Haeusermann T. Custom publishing in the UK: Rise of a silent giant. Springer Science & Business Media. 2013. P. 99–109.

Holliman G., Rowley J. Business to business digital content marketing: marketer’s perceptions of best practice. Journal of Research Interactive Marketing. 2014. № 8 (4). Р. 269–293.

Harmeling C.M., Bleier A., Palmatier R.W. How to Design Product Pages that Increase Online Sales. Harvard Business Review. 2019. С. 35–40.

Tompkins P. Things You Need To Know About Video Content. Forbes Technology Council. 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/05/18/things-you-need-to-know-about-video-content/#bd8e35972f4b.

Sheldon D. How the Internet Has Revolutionized Video Marketing. A Senior Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for graduation in the Honors Program Liberty University Fall. 2015. 30 p.

May B. Anymore: How To Use Video Marketing For Your Brand. National Positions, Forbes Technology Council. 2019. URL: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2019/06/17/video-isnt-just-for-youtube-anymore-how-to-use-video-marketing-for-your-brand/#61ceab801ee6.

Templeman M. 17 Stats And Facts Every Marketer Should Know About Video Marketing. Forbes Technology Council. 2017. URL: https://www.forbes.com/sites/miketempleman/2017/09/06/17-stats-about-video-marketing.

John Wiley & Sons, Inc. Content Marketing For Dummies. 2016. 53 p.

Chaffey D. The Content Marketing Mix. Smart Insights, 2018. URL: https://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/the-content-marketing-matrix-new-infographic.

Broadbent, C. (2015). 8 principles for better video content marketing, Cedar Communications, London, UK.

Afrina, Y., Sadia, T., Kaniz, F. (2015) “Effectiveness of Digital Marketing in the Challenging Age: An Empirical Study”, International Journal of Management Science and Business Administration, vol. 1, issue 5, pp. 69–80.

Bergman, S. (2017) We Spend A Billion Hours A Day On YouTube, More Than Netflix And Facebook Video Combined, available on the Internet: https://www.forbes.com/sites/sirenabergman/2017/02/28/we-spend-a-billion-hours-a-day-on-youtube-more-than-netflix-and-facebook-video-combined/#cb2f4305ebdb.

Boman, K. and Raijonkari, K. (2017) Online Video as a Marketing Tool, JAMK University, Jyväskylä, Finland.

Smith, P.R. and Chaffey, D. (2013) eMarketing eXcellence, 2nd ed., Butterworth Heinemann, Oxford, UK.

Pulizzi, J. and Barrett, N. (2008) Get Content, Get Customers, Bonita Springs, Voyager Media, FL.

Haeusermann, T. (2013) “Custom publishing in the UK: Rise of a silent giant”, Springer Science & Business Media, Heidelberg, Germany, pp. 99–109.

Holliman, G. and Rowley, J. (2014) “Business to business digital content marketing: marketer’s perceptions of best practice”, Journal of Research Interactive Marketing, issue 4, pp. 269–293.

Harmeling, C.M., Bleier, A., Palmatier, R.P. (2019) “How to Design Product Pages that Increase Online Sales”, Harvard Business Review, issue 14, pp. 35–40.

Tompkins, P. (2018) “Things You Need To Know About Video Content”, Forbes Technology Council, available on the Internet: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/05/18/things-you-need-to-know-about-video-content/#bd8e35972f4b.

Sheldon, D. (2013) How the Internet Has Revolutionized Video Marketing, Liberty University, Lynchburg, USA.

May, B. (2019) “Anymore: How To Use Video Marketing For Your Brand”, Forbes Technology Council, available on the Internet: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2019/06/17/video-isnt-just-for-youtube-anymore-how-to-use-video-marketing-for-your-brand/#61ceab801ee6.

Templeman, M. (2017) “17 Stats And Facts Every Marketer Should Know About Video Marketing”, Forbes Technology Council, available on the Internet: https://www.forbes.com/sites/miketempleman/2017/09/06/17-stats-about-video-marketing.

Gunelius, S. (2016) Content Marketing For Dummies, John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Chaffey, D. (2018) “The Content Marketing Mix”, Smart Insights, available on the Internet: https://www.smartinsights.com/content-management/content-marketing-strategy/the-content-marketing-matrix-new-infographic.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Дорошкевич, Д., & Гринкевич, С. (2019). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОГО ВПЛИВУ. Підприємництво та інновації, (7), 20-25. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.3
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження