ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  • Н.В. Семенченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Л.С. Борданова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: фіскальна політика, податкове навантаження, видаткова система, ефективність

Анотація

Бюджетно-податкова політика має вирішальне значення для забезпечення стабільного зростання економіки. Дослідження, які визначали перелік чинників, що впливають на ефективність політики мали початок ще у минулому сторіччі, проте дане питання не втрачає актуальності і нині. Протягом останніх двадцяти років, багато країн стикалися з непередбаченими економічними коливаннями та шоками, тривалість і характер яких змінюється щоразу. Через це виникає необхідність пошуку інноваційних варіантів згладжування та способів запобігання коливанням для сталого розвитку економіки. Одним з шляхів є використання бюджетно-податкової політики для досягнення цих цілей. Бюджетно-податкова політика або фіскальна політика використовується задля досягнення та забезпечення повної зайнятості, стабільного економічного розвитку шляхом зміни державних видатків, системи оподаткування та підходів до формування державного бюджету в цілому [1]. До державних видатків належать витрати на функціонування власних інститутів та державно значимих закупівель, безпосередньо в Україні такими вважають державне замовлення на військову та сільськогосподарську техніку. Другим елементом фіскальної політики є доходи, а їх найбільшою складовою – податки. Вони можуть як стимулювати економіку (знижуючи податковий тягар), так і «охолоджувати» її (підвищувати податкову ставку).

Посилання

Куценко Т. Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. –256 с.

Mark Horton and Asmaa El-Ganainy. Fiscal Policy: Taking and giving away, 2017. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/fiscpol.htm (дата звернення: 29.08.2018)

Antonio Afonso nd Ricardo M. Sousa. The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy: European Central Bank, 2009. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp991 (дата звернення: 22.08.2018).

Paying Taxes 2018, 2018. URL: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf (дата звернення: 22.08.2018).

DG Taxation and Customs Union. Taxation Trends in the European Union, 2016. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/ (дата звернення: 21.08.2018).

Holloway Max. Tax Comparisons Around the World, 2017. URL: https://www.movehub.com/advice/tax-comparisons-around-the-world/ (дата звернення: 22.08.2018).

Kyle Pomerlau, 2016. URL: https://taxfoundation.org/2016-international-tax-competitiveness-index (дата звернення: 25.08.2018).

Public Expenditure Reform: Making Difficult Choices / IMF Fiscal Monitor, 2014. URL: http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2016/12/31/Public-Expenditure-Reform-Making-Difficult-Choices (дата звернення: 24.08.2018).

Global Competitivnes Report, 2017. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (дата звернення: 22.08.2018).

Government at a Glance: OECD Library, 2017. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017 (дата звернення: 25.08.2018).

Dr Sam Perlo-Freeman, Dr Aude Fleurant, Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman. Trends in world military expenditure / SIPRI Publications, 2016. URL: https://www.sipri.org/publications/2016/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2015 (дата звернення: 23.08.2018).

Kutsenko, T.F. (2002), Biudzhetno-podatkova polityka [Budjeting and tax policy], Kyiv, Ukraine.256 p.

Mark Horton, M. & El-Ganainy, A. (2017), “Fiscal Policy: Taking and giving away”, available at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/fiscpol.htm (Accessed 29 August 2018).

Afonso, A. & M. Sousa, R. (2009), “The Macroeconomic Effects of Fiscal Policy”, available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp991 (Accessed 22 August 2018).

Paying Taxes (2018), available at: https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf (Accessed 22 August 2018).

DG Taxation and Customs Union (2016), “Taxation Trends in the European Union”, available at: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/ (Accessed 21 August 2018).

Holloway, M. (2017), “Tax Comparisons Around the World”, available at: https://www.movehub.com/advice/tax-comparisons-around-the-world/(Accessed 22 August 2018).

Pomerlau, K. (2016), “International tax competitiveness index”, available at: https://taxfoundation.org/2016-international-tax-competitiveness-index (Accessed 25 August 2018).

IMF Fiscal Monitor (2014), “Public Expenditure Reform: Making Difficult Choices”, available at: http://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2016/12/31/Public-Expenditure-Reform-Making-Difficult-Choices (Accessed 24 August 2018).

Global Competitiveness Report (2017), available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018 (Accessed 22 August 2018).

OECD Library (2017), “Government at a Glance”, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017 (Accessed 25 August 2018).

Dr Freeman, S. P., Dr Fleurant, A., Wezeman, P. D.& Wezeman, S.T. (2016). Trends in world military expenditure. SIPRI Publications. available at: https://www.sipri.org/publications/2016/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2015 (Accessed 23 August 2018).

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Семенченко, Н., & Борданова, Л. (2018). ВИЯВЛЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (6), 58-67. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/147
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження