ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, США, ФРАНЦІЇ ТА КАНАДИ

  • О. О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • І. І. Прочан Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: національна безпека, виробництво атомної енергії, атомна енергетика, галузь атомної електроенергетики

Анотація

Метою статті є надання пропозицій щодо розвитку та підвищення продуктивності підприємств атомної енергетики України. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз галузі атомної енергетики чотирьох країн-лідерів: США, Франції, Канади та України. Дослідження проведено за наступними показниками: виробництво у натуральному та вартісному виразі, середній коефіцієнт готовності за три роки, середня зарплатня працівників даної сфери, коефіцієнт використання встановлених потужностей, сумарна кількість енергоблоків та їхня потужність, середній тариф на електроенергію, кількість блоків, що будуть побудовані або планується побудувати та середній коефіцієнт можливих втрат за три роки. Визначено головні причини відставання України у зазначеній сфері промисловості. Надано рекомендації щодо подальшого розвитку галузі атомної енергетики з урахуванням економічних можливостей України.
Також у статті наведено оцінку основних етапів історії розвитку світової галузі атомної енергетики. Окреслено чинники уповільнення розвитку атомної енергетики у світі та в Україні. Зроблено акцент на значущості відповідного розвитку галузі атомної енергетики як фактору формування, розвитку та забезпечення національної безпеки України в сучасних умовах. Висвітлено проблемні питання необхідності дотримання пріоритетів безпеки та зміцнення економічної незалежності України, відповідності основним вимогам Міжнародного агентства з атомної енергетики та інших спеціалізованих організацій, установ, об’єднань.

Посилання

Патон Б. Майбутнє атомної енергетики / Б. Патон, В. Бар'яхтар, О. Бакай, І. Неклюдов // Вісник Національної академії наук України. 2006. № 4. С. 3-13. URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_4_1.

Воєводін В. М. Сучасний стан ядерної енергетики в Україні та світі. Вісн. Національної академії наук України. 2017. № 5. С. 59-62.

Серебренніков Б. С. Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України / Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 96-106.

Офіційний сайт з питань ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї. URL: http://uatom.org (дата звернення 27.12.2017)

World Nuclear Association. URL: http://www.world-nuclear.org (дата звернення 28.12.2017)

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». URL: http://www.energoatom.kiev.ua/ru/ (дата звернення 20.12.2017)

IAEA. URL: https://www.iaea.org (дата звернення 27.12.2017)

BP Global. URL: https://www.bp.com (дата звернення 26.12.2017)

Pay Scale. URL: https://www.payscale.com (дата звернення 20.12.2017)

Official site on nuclear safety, radiation protection and non-proliferation of nuclear weapons, available at: http://uatom.org (Accessed 27 December 2017)

World Nuclear Association, available at: http://www.world-nuclear.org (Accessed 28 December 2017)

State Enterprise «National Atomic Energy Company «Energoatom», avaible at: http://www.energoatom.kiev.ua (Accessed 20 December 2017)

IAEA, available at: https://www.iaea.org (Accessed 27 December 2017)

BP, available at: https://www.bp.com (Accessed 26 December 2017)

Pay Scale, available at: https://www.payscale.com (Accessed 20 December 2017)

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Корогодова, О. О., & Прочан, І. І. (2017). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ, США, ФРАНЦІЇ ТА КАНАДИ. Підприємництво та інновації, (4), 28-33. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/108
Розділ
Практика підприємництва та інновацій