Гавриш, О., В. Пильнова, і О. Ващенко. «ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ». Підприємництво та інновації, вип. 17, Квітень 2021, с. 66-71, doi:10.37320/2415-3583/17.13.