Єрешко, Ю. «АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ». Підприємництво та інновації, вип. 17, Квітень 2021, с. 7-12, doi:10.37320/2415-3583/17.1.