[1]
Ю. Єрешко, «АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ», ПІ, вип. 17, с. 7-12, Квіт 2021.