[1]
А. В. Гречко, «ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ», ПІ, вип. 6, с. 53-57, Груд 2018.