[1]
Б. К. О. і Н. А. Ю., «ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», ПІ, вип. 6, с. 7-13, Груд 2018.