Заїка, С., Харчевнікова, Л. і Заїка, О. (2021) «РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ», Підприємництво та інновації, (21), с. 49-54. doi: 10.37320/2415-3583/21.8.