Єрешко, Ю. (2021) «АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ», Підприємництво та інновації, (17), с. 7-12. doi: 10.37320/2415-3583/17.1.