Єрешко, Ю.О. 2021. «АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ». Підприємництво та інновації, вип. 17 (Квітень), 7-12. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.1.