ЄРЕШКО, Ю. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ. Підприємництво та інновації, n. 17, p. 7-12, 30 Квіт 2021.