Заїка, С., Харчевнікова, Л., & Заїка, О. (2021). РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Підприємництво та інновації, (21), 49-54. https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.8