Єрешко, Ю. (2021). АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ. Підприємництво та інновації, (17), 7-12. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.1