Павлова, В., & Хаврова, К. (2020). ОЦІНКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (15), 59-63. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.10