Дюк, А. (2020). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМ-НИЦЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У РОЗВИТКУ СЕЛА: АСПЕКТ ЗАЙНЯТОСТІ . Підприємництво та інновації, (11-1), 80-87. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.12