(1)
Колотуха , С.; Гвоздєй, Н. СУЧАСНІ УМОВИ РОЗВИТОКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ . ПІ 2020, 98-104.