(1)
Дюк, А. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМ-НИЦЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ У РОЗВИТКУ СЕЛА: АСПЕКТ ЗАЙНЯТОСТІ . ПІ 2020, 80-87.