[1]
Яструбецька, Л. 2021. КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ. Підприємництво та інновації. 17 (Квіт 2021), 75-82. DOI:https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.15.