[1]
Єрешко, Ю. 2021. АКТУАЛІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З ПОЗИЦІЇ ЇЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОСТІ. Підприємництво та інновації. 17 (Квіт 2021), 7-12. DOI:https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.1.