ІНВЕРСІЯ ЗАСАД ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УМОВАХ INDUSTRY 4.0

Ключові слова: Індустрія 4.0, blockchain, роботизація, злиття та поглинання

Анотація

У статті розглянуто понятійний апарат Industry 4.0. Проаналізовано надбання промислових революцій від першої по третю. Описано поняття “Industry 4.0” та основні технології. Наведено світовий рейтинг капіталізації компаній. Зроблено висновки стосовно зміни лідерів у цьому рейтингу. Зазначено обсяги капіталізації окремих компаній за даними останніх 2 років. Охарактеризовано процеси злиття й поглинання у зрізі забезпечення гнучкості бізнесу та конкурентоспроможності в Industry 4.0. Здійснено оцінювання викликів ринку з огляду на інновації, постійних технологічних нововведень, вимог до послуг і товарів. Зазначено те, як саме M&A може стати інструментом для забезпечення стійкого зростання на ринку. Порівняно тенденції періодів 2000–2010 років і 2010–2019 років за показником кількості укладених угод злиття й поглинання. Визначено, що найактивнішими були телекомунікаційні, харчові та фармацевтичні компанії. Розглянуто діяльність китайських корпорацій. Зазначено те, в яких сферах умови ринку змінюються швидше. Наведено засади оцінювання конкурентоспроможності компанії. Доведено, що злиття й поглинання використовуються для залучення нових технологій, синергії витрат, охоплення все більших територій, скорочення витрат на виробництво та доставку до споживачів. Виявлено тенденції щодо переважання угод злиття над угодами поглинання. Наведено особливості використання технологій blockchain та хмарних технологій у функціонуванні глобальних компаній. Виявлено, що Industry 4.0 сприяє тому, що компанії втрачають поняття локалізації. Прикладом компанії, на яку не впливає її розташування та потреба в ресурсах, є “Amazon”, яка надає послуги хмарних сховищ і працює над розробленням та вдосконаленням штучного інтелекту. Сформульовано необхідні дії для успішного функціонування компанії в умовах Industry 4.0. Основними завданнями компаній є планування стратегічних змін, постановка довгострокових цілей, розроблення планів і перспектив розвитку.

Посилання

What is Industry 4.0 – the Industrial Internet of Things (IIoT). Epicor. URL: https://www.epicor.com/en-us/resource-center/articles/what-is-industry-4-0 (дата звернення: 14.10.2019).

Global Top 100 Companies 2019. PricewaterhouseCoopers. URL: https://pwc.to/2Ko44Zl (дата звернення: 14.10.2019).

Capturing new growth opportunities. KPMG. URL https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/global-consumer-retail-m-and-a-trends-2018.pdf (дата звернення: 14.10.2019).

Прохорова М.Е. Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародних злиттів та поглинань. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. № 121 (2). С. 185–199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_121%282%29__21 (дата звернення: 14.10.2019).

Войтко С.В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0. Київ, 2019. С. 85–89.

Epicor. (2019), “What is Industry 4.0 – the Industrial Internet of Things (IIoT)”, available at: https://www.epicor.com/en-us/resource-center/articles/what-is-industry-4-0 (аccessed: 14 Oct 2019).

PricewaterhouseCoopers. (2019), “Global Top 100 Companies 2019”, available at: https://pwc.to/2Ko44Zl (аccessed: 14 Oct 2019).

KPMG. (2018), “Capturing new growth opportunities”, available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/global-consumer-retail-m-and-a-trends-2018.pdf (аccessed: 14 Oct 2019).

Prokhorova M.Ye. (2014), “Analysis of current trends in the development of international mergers and acquisitions”, Actual problems of international relations, vol. 121 (2), pp. 185–199.

Voitko S.V. (2019), Upravleniye proyektami i startapami v industrii 4.0 [Project and Startup Management in Industry 4.0], Kyiv, Ukraine. pp. 85–89.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Роспопчук , Т., & Войтко, С. (2019). ІНВЕРСІЯ ЗАСАД ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ В УМОВАХ INDUSTRY 4.0. Підприємництво та інновації, (8), 29-33. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.4
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження